Comarch PPK

Szanowni Państwo,

Pozostało już niewiele czasu do wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych – największe firmy (ponad 250 pracowników) zostaną objęte tym obowiązkiem już od 1 lipca 2019 r., a kolejne, mniejsze w odstępie półrocznym.
W największym skrócie PPK będzie to program dodatkowego i dobrowolnego oszczędzania na emeryturę, przeznaczony dla ok. 11,5 mln osób zatrudnionych. Pracownicze Plany Kapitałowe umożliwią gromadzenie oszczędności wypłacanych po przejściu na emeryturę.

Więcej informacji nt. PPK znajdziecie Państwo w opracowanej przez Comarch książeczce » 


Pod koniec maja w ofercie Comarch pojawi się dedykowana, płatna aplikacja Comarch PPK, która umożliwiała będzie obsługę Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Aplikacja będzie bezpośrednio zintegrowana z modułem Płace i Kadry Comarch ERP, skąd będą przekazywane informacje na temat pracowników oraz wysokościach należnych składek. Comarch PPK umożliwi import informacji z modułu PiK w zakresie danych potrzebnych do obsługi PPK. Możliwy będzie również import danych z systemów kadrowo-płacowych firm trzecich.

Comarch PPK pozwoli także na wysyłkę danych do instytucji zarządzającej PPK w zakresie deklaracji
o uczestnikach oraz należnych do przekazania środkach. Informacje w zakresie np. umów między PPK
a pracownikiem, czy o podjęciu decyzji przez uczestnika o wypłacie środków, będą możliwe do uzyskania od Operatora PPK.

Informujemy, że Comarch PPK będzie licencją serwerową. Ceny pakietów będą zależne od ilości pracowników obsługiwanych w aplikacji. W przypadku oferty dla Biur Rachunkowych i Podmiotów Powiązanych, liczba pracowników w danym Pakiecie PPK będzie liczona w największej, obsługiwanej bazie, nie zaś jako suma pracowników we wszystkich bazach.

Więcej informacji na temat samej aplikacji oraz cennik Comarch PPK znajdziecie Państwo
pod adresem: www.comarch.pl/ppk/aplikacja-ppk/