Nowe funkcjonalności Comarch ERP Optima

Szanowni Państwo,

niezmiernie miło nam poinformować, iż w najnowszej wersji Comarch ERP Optima 2019.0.1 wprowadzono funkcjonalność, na którą wiele użytkowników czekało. Chodzi o kontrolę limitu 182/270 dni dla zwolnienia chorobowego w obrębie danego okresu zasiłkowego.

Gdy operator będzie wprowadzał nieobecność Zwolnienie chorobowe, zostanie wyświetlona informacja o wykorzystanej już liczbie dni chorobowego w okresie zasiłkowym.

Do limitu wliczane są poprzednie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy oraz okresy, między którymi wystąpiła przerwa, ale które dotyczą tego samego okresu zasiłkowego (zaznaczony parametr Kontynuacja okresu zasiłkowego). W limicie nie są uwzględniane dni zwolnienia chorobowego, przypadające w okresie, gdy pracownik nie miał prawa do zasiłku, rozliczone w wypłacie jako Okres wyczekiwania na zasiłek chorobowy.

Po zapisaniu formularza wprowadzanej nieobecności, która powoduje przekroczenie limitu 182/270 dni pojawi się komunikat gdzie użytkownik będzie mógł zdecydować czy cały okres nieobecności ma być zapisany jako zwolnienie chorobowe,  czy ma ona zostać podzielona, wtedy na dni powodujące przekroczenie limitu zostanie wprowadzona nieobecność usprawiedliwiona niepłatna.

Wersja Comarch ERP Optima 2019.0.1 to również m.in.:

  • funkcjonalność e-Teczki, która umożliwia prowadzenie dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej.
  • zaktualizowany druk ERP-7 do nowego obowiązującego wzoru.
  • kontrola wykorzystania urlopu wypoczynkowego dla pracowników tymczasowych oraz podejmujących pierwszą pracę po upływie miesiąca pracy
  • rozszerzenie funkcjonalności PKZP poprzez umożliwienie wypłacania pożyczek uzupełniających oraz edycję harmonogramu spłat.