Nowe rozwiązania w Produkcji i procesie planowania produkcji w systemie Comarch ERP w wersji 2020.0

Szanowni Państwo, w najnowszej wersji systemu Comarch ERP XL producent wprowadził szereg zmian z zakresu Logistyki, Księgowości, CRM, Budżetów, współpracy z e-Sklepem  i Comarch My Point i wiele innych.

Także Moduł Produkcja otrzymał kilka nowych funkcji. Zmiany dotyczące produkcji opierają się  w głównej mierze o wzbogacenie procesu planowania produkcji.

Moduł Produkcja – nowe funkcjonalności w zakresie:

  • parametrów zasobów – Nieogranioczna zdolność pracy zasobu umożliwia  planowanie  tego  samego  zasobu  do  różnych  operacji trwających  w  tym  samym  czasie.  Podczas  planowania  zasobu  o  nieograniczonej  zdolności  produkcyjnej  sprawdzane są  wyłącznie okresy dostępności/niedostępności zdefiniowane w kalendarzu takiego zasobu. W  tym  samym terminie  zasób  o  nieograniczonej  zdolności produkcyjnej może  zostać zaplanowany  do dowolnej ilości operacji.
  • czasów operacji –  Stały czas operacji, gdzie w oknie: Operacja w technologii, na zakładce [Planowanie], został zmodyfikowany obszar: Stały czas operacji. Po zaznaczeniu parametru: Stały czas operacji, Użytkownik ma do wyboru dwie opcje:
  • Dla  …  szt.  operacji – jej  zaznaczenie powoduje, że  dla  wskazanego  przedziału  planowanych  operacji  liczony  będzie  ten  sam  czas.  Czyli,  jeśli  np. ustawimy czas trwania operacji na 1 godz. i zaznaczymy opcję: Stała ilość dla 10 operacji, wtedy planowanie do 10 operacji będzie trwało 1 godzinę, od 11 do 20 operacji będzie trwało 2 godziny itd.
  • Niezależny    od    ilości    operacji    –    to    nowa    opcja,    której    zaznaczenie    spowoduje, że    po zaplanowaniu/przeplanowaniu  czas  operacji  na  zleceniu  produkcyjnym  będzie  zawsze  taki,  jaki  określono bezpośrednio  w  parametrze:  Czas  planowany  na  operacji  w  technologii.  Nie  będzie w  ogóle  przeliczany                           w stosunku do ilości operacji planowanych.
  • definiowania słownika kategorii dot. Zabiegów,  co daje Użytkownikom możliwość definiowania powtarzalnych  zabiegów  na  operacjach w  technologii .  Definicje  zabiegów  dostępne  są  w  gałęzi:  Produkcja.  Słownik  zabiegów  jest  w  całości definiowany przez Użytkownika:
  • opcjonalne  podpowiadanie  zerowej  ilości dla  realizacji  operacji wykonywanej dowolną metodą, za wyjątkiem metody: Realizuj etap. Nowe działanie jest oparte o parametr, który będzie obsługiwany zarówno w module Produkcja, systemu Comarch ERP XL, jak i w aplikacji MES. Zaznaczenie parametru: Podpowiadaj zerową ilość realizacji operacji znajduje się na definicji Zlecenia Produkcyjnego:

Podczas   uruchamiania,   kończenia   (bez   wcześniejszego   uruchomienia),   wykonywania   realizacji   operacji metodami,  dostępnymi  w  systemie  (za  wyjątkiem  metody: Realizuj  etap),domyślnie  podpowiadana  będzie zerowa ilość realizacji:

 W dokumencie Plan Produkcji wprowadzano   zmiany   w   zakresie:

  • obliczania  ilości   w   kolumnach: Ogólnie  dostępna i W drodze,  znajdujących  się  w  sekcji: Materiały/Półprodukty.  Zmiany  polegają  na  umożliwieniu  wskazania magazynów, które mają być brane pod uwagę, podczas obliczania ilości w ww. kolumnach.
  • określenie magazynów, które mają  być  brane  pod  uwagę  podczas  obliczania  ilości w  kolumnach: Ogólnie  dostępna  i W  drodze,  w  sekcji: Materiały/Półprodukty na Planie produkcji:

By uzyskać więcej szczegółów oraz zaktualizować swoją bazę Comarch ERP XL do najnowszej  wersji  zapraszamy do kontaktu z nasza firmą.

ERP Serwis

34 3 22 56 56

sekretariat@erpserwis.net