Dokumenty z różnymi datami – modyfikacja transakcji w walucie obcej

Przedstawiamy działanie modyfikacji stworzonej przez ERP SERWIS dotyczącej transakcji w walucie obcej.

W związku z prawidłowym wykazaniem wartości zarówno w księgach jak i deklaracjach podatkowych, należy prawidłowo ujmować transakcje w walucie obcej. Wartości walutowe dokumentu powinny być przeliczane odpowiednio:

  • Do podatku dochodowego wg kursu z dnia poprzedzającego datę wystawienia faktury
  • Do podatku VAT wg kursu z dnia poprzedzającego datę wykonania usługi (data zakupu).

Jak działa modyfikacja transakcji w walucie obcej wykonana w systemie ERP przez ERP Serwis?

W standardzie systemu na karcie kontrahenta należy zaznaczyć odpowiednie parametry na zakładce Rozliczenia i Handlowe jak wskazano poniżej.

Użytkownik wprowadza dokument FZ z poziomu listy dokumentów handlowych.

Operator na dokumencie wprowadza kontrahenta krajowego i uzupełnia na Nagłówku dane – numer obcy dokumentu (pole Faktura) oraz daty. Waluta pobiera się zgodnie z kartą kontrahenta.

W zakładce Ogólne należy dodać pozycję dokumentu.

W oknie elementu należy wybrać kartotekę.

Na zakładce Kalkulacja należy wprowadzić wartość elementu. Następnie pozycję zapisać dyskietką.

Na elemencie należy wybrać właściwą stawkę VAT.

Jeżeli na dokumencie została wybrana niezerowa stawka VAT i na karcie kontrahenta zostały poprawnie zaznaczone parametry, płatność na dokumencie zostanie podzielona.

Po upewnieniu się, że wszystkie dane zostały wprowadzone poprawnie, dokument należy wyciągnąć z bufora i zapisać dyskietką.

Na liście dokumentów powstanie drugi dokument z takimi samymi danymi.

W pierwszym z nich – tworzonym przez operatora – wartości na zakładce Płatności prezentują się następująco:

Płatność z tytułu Netto jest przeznaczona do rozliczenia, a z tytułu VAT oznaczona parametrem Nie rozliczaj.

Dodatkowo dokument ma zaznaczony parametr Nie uwzględniaj na deklaracji VAT-7, gdyż dokument ma służyć tylko do ujęcia prawidłowej wartości kosztów wg kursu z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury.

Na zakładce Atrybuty uzupełniony jest numer powiązanego dokumentu (utworzony przez modyfikację).

Tak samo na dokumencie utworzonym przez modyfikację – Płatność z tytułu VAT jest przeznaczona do rozliczenia, a z tytułu wartości Netto oznaczona parametrem Nie rozliczaj.

Dodatkowo dokument ma odznaczony parametr Nie uwzględniaj na deklaracji VAT-7, gdyż dokument ma służyć do prawidłowego rozliczenia w deklaracji wartości dokumentu wg kursu z dnia poprzedzającego dzień zakupu z faktury.

Na zakładce Atrybuty uzupełniony jest numer powiązanego dokumentu (utworzony przez operatora).

Po więcej informacji zapraszamy do ERP Serwis

34 322 56 56

sekretariat@erpserwis.net

zobacz również :