Nowość w wersji Comarch ERP XL 2019.0 – Zmiana daty sprzedaży na zatwierdzonym dokumencie

Szanowni Państwo, chcielibyśmy Państwu przedstawić nową funkcjonalność programu Comarch ERP XL  jaką jest zmiana daty sprzedaży na zatwierdzonym dokumencie .

Funkcjonalność umożliwiająca zmianę daty sprzedaży na zatwierdzonym już dokumencie została uruchomiona w wersji systemu 2019.0

Nowa funkcjonalność została uruchomiona dla dokumentów sprzedaży takich jak: FS, (s)FS, (S)FS, FSE, (s)FSE, (S)FSE, FSL, FEL, WZ i WZE .

Nowe narzędzie zostało  sparametryzowane i jest dostępne  dla Użytkownika systemu, który na Karcie Operatora ma włączony parametr: Edycja daty sprzedaży na zatwierdzonym dokumencie.

Po uruchomieniu tego parametru, Użytkownik ma możliwość edycji daty sprzedaży ponieważ pole Data sprzedaży jest aktywne i Użytkownik może swobodnie dokonać zmiany daty sprzedaży na dokumencie do chwili jego zaksięgowania. Użytkownik z prawem do zamykania okresów operacji handlowych może  ustalić datę sprzedaży w dowolny sposób natomiast  Użytkownik bez  prawa  do  zamykania okresów handlowych może zmienić datę sprzedaży wyłącznie w ramach niezamkniętego okresu handlowego.

Po dokonaniu edycji daty sprzedaży i zapisaniu zmian na dokumencie data wystawienia dokumentu pozostaje bez zmian, natomiast data sprzedaży oraz data wydania zostaje skorygowana:

Zmiana daty sprzedaży powinna być dokonywana w rozważny sposób, ponieważ powoduje automatyczną zmianę daty obowiązku podatkowego  (zmiany na rekordach tabeli VAT, na których jako kategorię daty wybrano datę sprzedaży). Jeśli edycja daty dotyczy zmiany  miesiąca  sprzedaży  na  wcześniejszy niż  dotychczasowy  miesiąc sprzedaży na dokumencie to w takim przypadku, oprócz zmiany daty może być konieczne zarejestrowanie korekty deklaracji JPK Vat, o czym Operator będzie poinformowany odpowiednim komunikatem.

By uzyskać więcej szczegółów oraz ustawić odpowiednią konfigurację  i móc korzystać z funkcji Edycji daty sprzedaży zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.

tel. 34 322 56 56

sekretariat@erpserwis.net