Nowości w Comarch 2021.0 – Blokowanie partii dostawy

Najnowsza wersja Comarch ERP XL 2021.0 została wzbogacona o nowe funkcjonalności. W obszarze Produkcja, Producent dodał długo wyczekiwaną obsługę blokowania partii dostawy ponadto nowością jest udostępnienie możliwość obsługi kontroli jakości z poziomu modułu Sprzedaż dla obiektów logistycznych w takim samym zakresie.

Ze względu na to, że lista protokołów kontroli jakości może zawierać zarówno PKJ produkcyjne, jak i logistyczne na raz, Producent zdecydował się nie udostępniać osobnej listy z różnymi kolumnami dla obu typów protokołów. Dlatego też, standardowo, nawet jeśli użytkownik korzysta wyłącznie z PKJ produkcyjnych, lista będzie posiadała kolumny typowo logistyczne takie jak: Kontrahent czy Towar.

W celu wyświetlenia wyłącznie jednego typu protokołów kontroli jakości, w dolnej części okna udostępniony został filtr, umożliwiający wyświetlanie i zawężanie dokumentów:

  • Obu typów dokumentów PKJ,
  • Wyłącznie PKJ produkcyjnych,
  • Wyłącznie PKJ logistycznych

   

Formatka dokumentu PKJ dostępnego z poziomu Logistyki nieznacznie różni się od wzoru dostępnego z obszaru  Produkcji, natomiast sam mechanizm blokowania dostępny jest w dwóch obszarach.

Blokowanie dostaw zostało obsłużone poprzez tworzenie rezerwacji zasobowych wskazujących na tą dostawę. Przy zablokowaniu powstanie tyle rezerwacji, na ilu magazynach znajdują się w danej chwili zasoby założone przez tą dostawę.

Na uwagę zasługuje fakt, iż  założenie blokady dokonywane jest dla całej ilości dokumentu, a dokładniej – pełnej ilości w zasobach na nią wskazujących, bez względu na to, jaka ilość towaru z tej dostawy podlega kontroli.

Sam proces blokowania jest prosty i intuicyjny, dostępny jest z poziomu dokumentu PKJ wygenerowanego dla:  FZ, FRR, PZ, PZI, PWA, PW, FS, FW, WZ, FSE, WZE, WKA, PA, RW.

Przypisanie dostawy/dostaw na PKJ nie oznacza ich automatycznego blokowania. Takiej blokady może dokonać samodzielnie uprawniony do tego Operator, używając przycisku kłódki po ustawieniu kursora na dostawie, którą chce zablokować lub poprzez użycie stosownej opcji menu kontekstowego.

Zablokowanie dostawy protokołem kontroli jakości oznacza, że nie będzie jej można sprzedać, przesunąć na inny magazyn, użyć jako surowca do produkcji itp. Dostawę odblokowujemy również z poziomu blokującego ją protokołu kontroli jakości.

W systemie zachowana została dotychczasowa możliwość otwierania PKJ tj. cofania potwierdzonego (ale niezamkniętego) dokumentu do bufora. Dla  wszystkich  ww.  operacji  tj.  edycji potwierdzonego  PKJ.

Uprawniony Operator może edytować potwierdzony PKJ w zakresie oceny jakościowej kontrolowanego obiektu tj. podać wynik kontroli oraz ilość dla poszczególnych parametrów KJ, wynik KJ, ilości zgodnych, niezgodnych, przyczynę odrzucenia dla całego nagłówka protokołu, a także zmienić jego Status i Opis. Taki Operator może również dokonać operacji zamknięcia PKJ. Operacja ta, dostępna w menu kontekstowym ustala status PKJ na Zamknięty, co oznacza, że żaden Operator nie może już dokonać żadnej zmiany na danym protokole.

Dodatkowo zostały zdefiniowane  zakazy w obszarze dokumentu PKJ, po to, aby możliwe było przyznanie operatorowi tylko jednego/dwóch z uprawnień:

Jeśli są Państwo zainteresowani zgłębieniem tego zagadnienia, uzyskaniem szczegółowych informacji oraz chcieliby Państwo zaktualizować swoją bazę Comarch ERP XL do najnowszej  wersji by móc korzystać z funkcji blokowania partii zapraszamy do kontaktu z nasza firmą i naszymi specjalistami ds. wdrożeń. Z przyjemnością  omówimy wymagania i zaproponujemy nowe rozwiązania.