Zaczytywanie dokumentów do rejestrów VAT za pomocą OCR

Zadaniem Comarch OCR jest rozpoznanie danych (np. kontrahentów, kwot netto/brutto/VAT, dat czy numeru faktury) z zeskanowanych faktur a następnie przeniesienie ich do systemu. Dokumenty zaczytywane są jako faktury a-vista, czyli (A)FZ.

Funkcjonalność importu faktur z plików graficznych możliwa jest z poziomu rejestru VAT zakupu poprzez przycisk pod listą zapisów. Przed zaczytaniem wybieramy rejestr VAT zakupu, do którego będą zaczytane dokumenty.

Po wybraniu opcji: OCR – Dodaj fakturę ze zdjęcia lub PDF zostanie otwarte okno wyboru dokumentów. Należy wskazać jeden lub więcej plików z fakturami do przetworzenia. Zaczytywane pliki muszą być zapisane na dysku.

Po wskazaniu plików należy wybrać opcje Otwórz i dokumenty zostaną dodane do listy zapisów w rejestrze VAT zakupu.

Każdy dokument wczytany automatycznie powinien być jednak zweryfikowany pod względem merytorycznym i finansowym przed przekazaniem go do zaksięgowania. Dlatego na liście zapisów rejestru VAT dodano filtr: Dokumenty wczytane z użyciem OCR, w celu wyszukania dokumentów wczytanych automatycznie.

Na każdym dokumencie dodano ikonę

Po sprawdzeniu poprawności dokumentu możemy go oznaczyć go jako zweryfikowany, a następnie zaksięgować dokument. Po zweryfikowaniu dokumentu na ikonie pojawi się zielony znacznik oznaczający jej zweryfikowanie.