Pliki konfiguracyjne Comarch WMS

Comarch WMS znajduje się domyślnie w folderze C:\Program Files (x86)\Comarch WMS\Warehouseman. Uruchamiany jest plikiem Comarch WMS.exe,  obok niego znajduje się również plik konfiguracyjny Comarch WMS.exe.config. Otwieramy jest zwykłym notatnikiem. Na  początku zawarte są informacje techniczne, ale w sekcji <appSettings> można zmienić kilka funkcji wpływających na działanie aplikacji.

<appSettings>
<!– <add key=”PresentationMode” value=”0;0;480;640″ /> –>
<add key=”ErpPath” value=”C:\ Program Files (x86)\Comarch ERP XL 2019.0″ />
<add key=”Server” value=”serwer\instancja” />
<add key=”Database” value=”BAZA” />
<add key=”SqlUser” value=”WMSUser” />
<add key=”SqlPassword” value=”sdijff923jfsdfhjchc2fjl” />
<add key=”SqlPasswordIsEncrypted” value=”True” />
<add key=”ErpApiLog” value=”Logs\Log.Erp.txt” />
<add key=”SqlCommandTimeout” value=”30″ />
<add key=”IntervalBetweenEnters” value=”0″ />
<add key=”DebugMode” value=”0″ />
<add key=”Autologon” value=”False” />
<add key=”LicenseServer” value=”127.0.0.1″ />
<add key=”LicenseServerNumber” value=”5000000000″ />
</appSettings>

 • PresentationMode – determinuje położenie i rozmiar okna aplikacji. Domyślnie jest zakomentowane, co oznacza, że okno zajmuje cały ekran. Format: Lewa;Góra;Szerokość;Wysokość.
 • ErpPath – ścieżka do folderu, w którym zainstalowany jest ERP XL. Wybiera się ją podczas instalowania WMS, tak jak kilka kolejnych parametrów.
 • Server – adres serwera, na którym znajduje się baza systemu ERP XL.
 • Database – alias bazy danych, który jest ustawiany podczas podłączania bazy w Menedżerze Baz.
 • SqlUser – użytkownik bazy danych, z którego korzysta WMS.
 • SqlPassword – hasło do powyższego użytkownika.
 • SqlPasswordEncrypted – czy powyższe hasło jest w postaci zaszyfrowanej (domyślnie) czy nie.
 • ErpApiLog – ścieżka do folderu, w którym mają zapisywać się logi aplikacji.
 • SqlCommandTimeout – maksymalny czas wykonywania zapytań SQL przez WMS (w sekundach). Jeśli zapytanie będzie trwało dłużej, zostanie przerwane z błędem.
 • IntervalBetweenEnters – czas po wciśnięciu Enter, w trakcie którego kolejny Enter będzie ignorowany (w milisekundach).
 • DebugMode – czy jest włączony tryb debugowania (tylko dla zaawansowanych).
 • Autologon – automatyczne logowanie.
 • LicenseServer – adres serwera, gdzie znajduje się licencja Comarch WMS.
 • LicenseServerNumber – numer klucza z licencją Comarch WMS.

 

Usługa synchronizacji również ma swój plik konfiguracyjny. Znajduje się w tym samym folderze pod nazwą Synchronization.Service.exe.config. W nim interesujące są tylko poniższe pozycje.

<Service>
<serviceEndpoint address=”localhost” port=”55436″ />
</Service>
<appSettings>
<add key=”ErrorTimer” value=”60″ />
<add key=”UpdateNodeParametersTimeout” value=”300″ />
</appSettings>

 • serviceEndpoint – adres oraz port, pod którym usługa synchronizacji nasłuchuje sygnałów.
 • ErrorTimer – po jakim czasie w minutach następuje kolejna próba synchronizacji danych po wystąpieniu błędu.
 • UpdateNodeParametersTimeout – timeout, wykorzystywany do aktualizacji parametrów położeń (po wygenerowaniu struktury magazynu)

 

 

 

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu:

tel. 34 322 56 56

biuro@erpserwis.net