Automatyczne przypisywanie położenia podczas realizacji AWD w WMS Magazynier

WMS Magazynier to aplikacja odpowiadająca za realizację dokumentów magazynowych między innymi AWD (awizo dostawy) podczas przyjęć zewnętrznych oraz ZWM (zlecenie wydania magazynowego) w momencie wydania zewnętrznego. Aby móc korzystać z WMS Magazynier magazyny muszą mieć włączoną obsługę WMS.

Podczas przyjęcia zewnętrznego może zdarzyć się tak, że towary przyjmowane są na konkretną lokalizację w celu kontroli jakości. W takim wypadku system umożliwia automatyczne przypisanie lokalizacji, aby osoba przyjmująca, nie traciła czasu na wybieranie odpowiedniej lokalizacji na magazynie oraz zapobiegnięciu pomyłce.

Realizując AWD na kolektorze, na kroku z wyborem położenia można ustawić automatyczne przypisywanie lokalizacji.

Aby skorzystać z takiej funkcjonalności należy uruchomić WMS Zarządzanie – aplikacja webowa, w której zarządzamy, konfigurujemy magazyny z włączoną obsługą WMS oraz konfigurujemy procesy wykorzystywane między innymi podczas przyjęć jak i wydań.

Konfiguracja procesu przyjęcia zewnętrznego:

Krok Położenie:

1. Ustawienie „Realizowany” musi być ustawiony jak automatycznie, co oznacza, że krok nie wyświetli się magazynierowi aby mógł wybrać położenie znajdujące się na magazynie, a system automatycznie nada lokalizacje określone w argumencie.

2. Argumenty – w argumentach określamy lokalizację, wartość ID zaciągnięta jest bezpośrednio z bazy danych z tabeli WMS.StructureObjects

W naszym przypadku @LocationID=4304; to położenie 1-1-4 na magazynie M01.

Widok przez realizacją pozycji przyjęcia:        Widok po realizacji pozycji: