Krajowy System e-Faktur w Comarch ERP XL

W wersji 2022.1 Comarch ERP XL rozpoczęte zostały prace nad integracją Comarch ERP XL
z Krajowym Systemem e-Faktur. Udostępniona w wersji 2022.1 wysyłka faktur dotyczy wyłącznie środowiska Demo KSeF.

Wprowadzone od 1 stycznia 2022 wystawianie faktur ustrukturyzowanych w ramach KSeF ma charakter fakultatywny. Natomiast od 1 stycznia 2024 roku planowane jest wprowadzenie go na zasadzie obligatoryjności, dlatego wysyłanie faktur na środowisko produkcyjne oraz dalsze prace z zakresu integracji z KSeF przewidziane są w wersji 2023.0 systemu Comarch ERP XL.  

Aby rozpocząć korzystanie z opcji  KSeF należy dokonać w systemie odpowiedniej konfiguracji:

 • Ogólna konfiguracja systemu (zakładka KSeF –> Parametry),
 • Karta operatora (uwierzytelnianie Użytkownika w KSeF, wysyłanie faktur, edycja numeru KSeF na dokumentach),
 • Wygenerowanie tokena na pieczątce firmy,
 • Parametry KSeF na definicjach dokumentów FS, FSE, FSL, FEL (UWAGA, parametry definicji dokumentu nie zostały obsłużone – ich obsługa planowana jest w wersji 2023.0.)

Wysyłanie dokumentów do KSeF, a także odbieranie UPO wymaga uwierzytelnienia Użytkownika na platformie KSeF. Jeżeli do pieczątki firmy przypisano token, wówczas uwierzytelnianie to odbywa się w tle. Jeżeli do pieczątki nie przypisano tokena, wówczas Operator zobowiązany jest wskazać stosowny certyfikat.

Wysłanie dokumentu do KSeF odbywa się pod warunkiem spełnienia poniższych warunków:

 • Faktura została zatwierdzona,
 • Faktura zastała oznaczona jako podlegająca wysyłce do KSeF,
 • Faktura nie została dotąd wysłana do KSeF,
 • Użytkownik ma prawo do wysyłania dokumentów do KSeF.

Wysyłanie faktur do  KSeF (faktura tworzona w formacie pliku .xml) oraz pobieranie UPO dostępne jest na liście dokumentów handlowych, na zakładkach [FA] i [FSE] jako opcja pod listą dokumentów oraz w menu kontekstowym tych list:

Na liście dokumentów handlowych, na zakładkach [FA] i [FSE] udostępniono także nowe kolumny z informacjami dotyczącymi integracji z KSeF: Status, Numer, Data wysłania.

Dokumenty mogą przyjmować jeden z poniższych statusów KSeF:

 • Nie dotyczy. Status ten otrzymują faktury, które oznaczone są jako nie podlegające wysyłce do KseF.
 • Nie wysłano. Taki status posiadają dokumentu oznaczone jako podlegające wysyłce, a które dotąd nie zostały wysłane.
 • Wysłano/nie odebrano UPO to status dokumentu wysłanego do KSeF, dla którego nie pobrano jeszcze UPO
 • Wysłano/odebrano UPO to status dokumentu wysłanego do KSeF, dla którego pobrano UPO
 • Odrzucono. Status ten nadawany jest dokumentom, które zostały przesłane do KSeF, ale zostały przez niego odrzucone

Podsumowując, w wersji 2022.1 systemu Comarch ERP XL:

 • obsłużono wysyłkę faktur FS, FSE,
 • obsłużono wysyłkę faktur do KSeF pojedynczo,
 • wysyłka możliwa jest tylko z poziomu listy faktur,
 • obsłużono wysyłanie informacji obowiązkowych przewidzianych przez schemę
  e-faktury, w przyszłych wersjach planowane jest sukcesywne ich wzbogacanie
  o informacje opcjonalne,
 • dla każdej wysyłanej faktury otwierana jest nowa sesja KSeF, która jest zamykana bezpośrednio po dokonaniu takiej wysyłki. W wersji 2023.0 możliwe będzie wysłanie wielu faktur w ramach tej samej sesji,
 • a przede wszystkim udostępnione w wersji 2022.1 elementy funkcjonalne z zakresu integracji z System KSeF mają na celu wyłącznie zapoznanie Użytkowników
  z planowanym sposobem obsługi tej integracji. Udostępniona w wersji 2022.1 wysyłka faktur dotyczy wyłącznie środowiska Demo KSeF.

W wersji 2023.0 systemu Comarch ERP XL zaplanowano:

 • wysyłanie faktur na serwer produkcyjny KSeF,
 • udostępnienie wysyłki kolejnych typów dokumentów: faktur (A)FS, faktur korekt,
  w tym korekt ręcznych, faktur zaliczkowych FSL, FEL i ich korekt,
 • udostępnienie opcji wysyłania faktur wprost z formularza faktury (nie tylko z samej listy faktur FS, FSE jak w wersji 2022.1),
 • obsłużenie opcji wielu zaznaczonych dokumentów,
 • obsłużenie opcji automatycznego wysyłania dokumentu podczas jego zatwierdzania,
 • operacje pobrania UPO także bezpośrednio z formularza faktury (nie tylko z samej listy faktur FS, FSE jak w wersji 2022.1).