Comarch HRM – Schematy

Możliwość tworzenia Schematów w aplikacji Comarch HRM jest szybkim i wygodnym sposobem na przypisywanie lub zmianę uprawnień dla pracowników w FIRMIE. Nadają one prawa do przeprowadzania czynności w aplikacji. Wszystkie schematy mogą być modyfikowane w dowolnym momencie.

W zakładce Schematy, Administrator może w prosty sposób zarządzać schematami uprawnień. W każdym momencie może schemat dodać, usunąć (za wyjątkiem schematu w użyciu lub schematu Domyślnego) i zmieniać uprawnienia.

Bezpośrednio po zainstalowaniu w aplikacji generowane są domyślnie dwa schematy uprawnień:

  • Administrator – nadawany jest on użytkownikowi ADMIN, który zarządza aplikacją. Schemat Administratora posiada uprawnienia do wszystkich operacji, które można przeprowadzić w zakresie aplikacji oraz ma dostęp do danych wszystkich jej użytkowników.
  • Domyślny – nadawany jest nowo wprowadzonym Użytkownikom. Pozwala on jedynie na podgląd danych własnych zalogowanej osoby.

Administrator może tworzyć własne schematy uprawnień za pomocą przycisku :

Po wywołaniu tej funkcji należy nazwać schemat:

Po nazwaniu schematu, Administrator ma możliwość przypisania poszczególnych uprawnień, które są pogrupowane zależnie od spełnianych funkcji:

Duża część uprawnień posiada wymienione poniżej poziomy dostępu:

  • Edycja, Podgląd, Brak
  • Aktywne, Brak

Odnoszące się do:

  • Zalogowanego użytkownika (Własne)
  • Użytkownika podwładnego w danym centrum (Podwładnego)

Poza zaznaczeniem odpowiednich uprawnień w schemacie, aby Użytkownik mógł dokonywać operacji na swoich podwładnych musi być wskazany jako kierownik lub zastępca kierownika w danym centrum struktury podległościowej.

Poniżej przykłady uprawnień w podgrupie Pracownicy:

Po zdefiniowaniu schematu uprawnień, Administrator posiada możliwość przypisania go do wybranego Użytkownika.

Schemat uprawnień można w dowolnym momencie przypisać lub zmienić już przypisany do danego Użytkownika.