Dodatkowe stany Operacji na zaplanowanym Zleceniu produkcyjnym

Chcielibyśmy Państwu przedstawić  funkcjonalność Comarch ERP XL wprowadzoną w wersji 2021.1 dot. oznaczania operacji planowanych na zleceniu produkcyjnym dodatkowym stanem.

Funkcjonalność pozwala oznaczyć w widoczny sposób własną kategorią operację produkcyjną. Co prawda nie jest to jeszcze opcja możliwa do wystawienia  w Comarch MES, ale dla osób zarządzających zleceniami produkcyjnymi możliwość skategoryzowania operacji, np. zablokowania danej operacji do realizacji, zwolnienie do realizacji, zmodyfikowanie składników zlecenie itp. Dzięki wystawieniu dodatkowego stanu w różnych miejscach na dokumencie zlecenia produkcyjnego, osoby korzystające mają możliwość szczegółowego przekazu informacji dotyczącego zlecenia w sposób bardzo widoczny.

W systemie Comarch ERP XL nowy mechanizm został sparametryzowany w postaci definicji             w słowniku kategorii produkcyjnych, w ramach którego można definiować własne stany operacji, określać ich aktywność i domyślną wartość.

Należy pamiętać, że określanie stanów dotyczy tylko operacji, a nie realizacji na zleceniu produkcyjnych. Producent udostępnił także możliwość obsługi procedury SQL  w celu obsługi różnych procesów biznesowych, m.in. za pomocą procedury SQL ProdAktualizujStanOperacjimożna automatycznie nadawać stany operacjom, podczas ich realizacji. Procedura pobiera domyślną wartość ze słownika kategorii Stany operacji i aktualizuje stan operacji planowanej, do której dodawana jest realizacja. Jest ona wywoływana w systemie przy zaznaczonym parametrze Automatyczne nadawanie stanów dla operacji dostępnym z poziomu modułu Administrator, Edycja struktury firmy, zakładka Produkcja 2.

Widok stanów został udostępniony na dokumencie w następujących miejscach:

  • na karcie operacji
  • w harmonogramie operacji
  • w szczegółach zlecenia
  • na zakładce Operacje w ZP.

Nowa funkcjonalność została uwzględniona w filtrach i kolumnach. W szczegółach zlecenia oraz na zakładce Operacje na ZP została w tym celu dodana dodatkowa kolumna, natomiast na karcie operacji oraz w harmonogramie udostępniono pole do zdefiniowania stanu.

Ponadto w harmonogramie zlecenia dodano filtr po którym można wyszukiwać interesujące nas operacje.

Zdefiniowanie stanów należy rozpocząć od dodania ich w słowniku kategorii w grupie produkcja:

Możliwość oznaczenia operacji własnym stanem dostępna jest z poziomu karty Operacji,  z której można wybrać stan z udostępnionej listy:

Widok dodatkowych stanów operacji widoczny jest w dodatkowych  kolumnach znajdujących się na zakładce Operacje na ZP, szczegółach ZP z poziomu Listy ZP oraz harmonogramu operacji:

Możliwość filtrowania po stanie dostępne jest tylko z poziomy harmonogramu operacji:

Jeśli są Państwo zainteresowani zgłębieniem tego zagadnienia, uzyskaniem szczegółowych informacji oraz chcieliby Państwo zaktualizować swoją bazę do najnowszej wersji zapraszamy do kontaktu z nasza firmą i naszymi specjalistami ds. wdrożeń. Z przyjemnością  omówimy wymagania i zaproponujemy nowe rozwiązania.