OCR dostępny już na liście faktur zakupu FZ!

Z przyjemnością informujemy, że od wersji 2022.0 Comarch ERP XL usługa OCR została udostępniona także z poziomu listy faktur zakupu FZ (wcześniej opcja ta od wersji 2019.1 była dostępna tylko w Rejestrze Vat).

OCR to Optyczne Rozpoznawanie Znaków (Optical Character Recognition), czyli usługa, która umożliwia wczytywanie faktur na podstawie skanów i zdjęć dokumentów.

Obsłużone zostało wczytywanie faktur zakupu FZ na podstawie plików .pdf oraz plików graficznych:

 • .jpg,
 • .jpeg,
 • .tiff,
 • .png,
 • .tif,
 • .bmp,
 • .gif.

Wczytywanie dokumentów FZ przy pomocy OCR dostępne jest w dwóch miejscach:

 • Dedykowany przycisk pod listą dokumentów,
 • Dedykowany przycisk na pasku, w sekcji menu dotyczącego uruchomionej listy dokumentów.

Podobnie jak to ma miejsce w Rejestrze VAT, również na liście FZ operacja polega na wskazaniu pliku/plików z dysku i ich wczytaniu tj. tworzeniu na ich podstawie dokumentów FZ. Użytkownik ma możliwość wskazania wielu plików naraz, jak również wczytania plików wielostronicowych, w tym, zawierających wiele faktur.

Operacji wczytywania faktur zakupu może dokonywać każdy Użytkownik uprawniony do rejestrowania FZ. Jeżeli jednak w Firmie istnieje potrzeba ograniczenia prawa do tej usługi wystarczy dla tych Operatorów, którzy nie powinni z niej korzystać przypisać stosowny zakaz: Dodawanie dokumentu za pomocą mechanizmu OCR.

Istotne informacje dla użytkowania opcji OCR:

 • Użytkownik ma możliwość wczytania faktur w walucie PLN oraz w walutach (EUR, GBP i USD).

Jednak w przypadku dokumentów walutowych należy pamiętać, że na dokumencie FZ ceny/wartości na zakładce [Ogólne] będą prezentowane w walucie systemowej (najczęściej zatem w PLN). Wielkości walutowe prezentowane są na szczegółach elementów – zakładce [Kalkulacje] formatki elementu FZ.

 • Faktury rejestrowane za pomocą OCTR nie są w żaden sposób wiązane z wcześniej zarejestrowanymi przyjęciami PZ bądź zamówieniami zakupu ZZ.

Zatem Klienci korzystający ze ścieżki PZ-(S)FZ/(S)FZ z tej usługi nie skorzystają. System nie dokonuje również powiązania pomiędzy tak rejestrowaną fakturą a zamówieniem złożonym u Dostawcy. Jeżeli wczytywana faktura jest związana z zamówieniem, wówczas po jej utworzeniu Użytkownik powinien dokonać stosownego powiązania przy użyciu opcji Spinaj z zamówieniem w menu kontekstowym listy faktur zakupu.

 • Korekty faktur nadal należy rejestrować w tradycyjny sposób, nie obsłużono tu jeszcze opcji OCR.