Filtry obowiązkowe w Comarch ERP XL

Niekiedy w systemie zachodzi potrzeba, że chcemy ukryć/zablokować użytkownikom dostęp do niektórych dokumentów na podstawie jego cech lub wartości, a nie globalnie. W tym celu w systemie Comarch ERP XL zostały stworzone filtry obowiązkowe. Mogą one być stworzone dla wybranego operatora bądź centrum. Ich działanie jest takie samo jak dla innych typów filtrów – jedyna różnica polega na tym, że nie jest on widoczny na liście filtrów do wyboru, a co się z tym wiążę  – użytkownik nie może go wyłączyć. Filtr wykonywany jest automatycznie po włączeniu okna na którym jest ustawiony.

Filtry obowiązkowe tworzy się tak samo jak zwykłe filtry. Przykładowo na liście dokumentów handlowych chcemy ukryć dokumenty, w których akronim kontrahenta zaczyna się od TEST. W tym celu wchodzimy na listę dokumentów. Klikamy w ikonę konfiguracji filtra (zaznaczone na poniższym screenie).

Następnie definiujemy warunki filtra na zakładce Ogólne lub Zaawansowane.

Na koniec przechodzimy na zakładkę Opcje i ustawiamy dla stworzonego przez na filtra typ na – filtr obowiązkowy oraz wybieramy centrum dla którego ma on obowiązywać. Po wybraniu odpowiednich opcji i ustaleniu nazwy filtra, zatwierdzamy go.

Po prawidłowym wykonaniu wszystkich operacji lista dokumentów dla wybranego centrum powinna wyświetlać tylko dokumenty gdzie akronim kontrahenta nie zwiera na początku słowa ‘TEST’. Jak widać na liście nie ma już widocznych faktur o numerach‘FSK-19/22, FS-14/22/PL i FS-15/22/PL, które miały wybranych kontrahentów TESTOWY oraz TESTKS.

Co ważne, aby filtr wywoływał się prawidłowo operatorzy muszą mieć zaznaczoną opcję ‘Stosuj filtry obowiązkowe’. Można to sprawdzić w szczegółach operatora na zakładce Parametry –> Systemowe.