Jednoczesna realizacja wielu dyspozycji w WMS Magazynier

Aplikacja Comarch WMS Magazynier umożliwia jednoczesną realizację wielu dyspozycji dla przyjęć przesunięć oraz wydań. Jednoczesna realizacja wielu dyspozycji umożliwia wyświetlanie się pozycji z różnych dokumentów na jednej liście oraz umożliwienie realizacji tych pozycji bez konieczności przełączania się między dokumentami. Dyspozycje realizowane tą metodą wyświetlają się w WMS Zarzadzanie w taki sam sposób jak pozostałe dyspozycje realizowane pojedynczo. Podczas grupowania nie tworzą się również żadne nowe typy dyspozycji w systemie WMS. Aby w aplikacji Comarch WMS Magazynier rozpocząć jednoczesną realizację wielu dyspozycji należy wybrać przycisk [Grupuj] na liście dyspozycji przyjęć przesunięć lub wydań:

Po wybraniu przycisku [Grupuj] wyświetli się okno z wyborem procesu grupowania. Po wybraniu opcji „Jednoczesna realizacja wielu dyspozycji” na liście możliwe jest zaznaczanie i odznaczanie dyspozycji do zgrupowania poprzez naciśnięcie na daną dyspozycję. Grupowanie obejmuje zarówno dyspozycje z sekcji „Przydzielone do mnie” jak i „Dla wszystkich”. Do zgrupowania dostępne będą dyspozycje:

 • dostępne do realizacji,
 • niezatwierdzone dyspozycje wystawione na kolektorze,
 • zrealizowane, niezatwierdzone dyspozycje z systemu ERP,
 • dokumenty handlowe, zamówienia i zlecenia do wygenerowania.

Potwierdzeniem zakończenia wyboru dyspozycji do zgrupowania jest wybranie przycisku [Zatwierdź].

Wybranie przycisku [Zatwierdź] skutkuje wyświetleniem listy pozycji do realizacji ze wszystkich dyspozycji, które zostały wybrane do zgrupowania. Nagłówek listy zawiera następujące informacje:

 • ilość zgrupowanych dyspozycji,
 • łączny stopień realizacji dyspozycji wyliczany dla wszystkich zgrupowanych pozycji do realizacji przez operatora.

Po podniesieniu nagłówka wyświetlone zostaną informacje odnośnie:

 • numerów zgrupowanych dyspozycji,
 • numerów dokumentów źródłowych,
 • stopnia realizacji – łączny stopień wyliczany dla wszystkich zgrupowanych pozycji do realizacji przez operatora.

Obsługa nadrealizacji na zgrupowanych dyspozycjach uzależniona jest od typu:

 • nadrealizacja ilości na pozycji z systemu:
  • nadrealizacja jest zapisywana na tej dyspozycji, do której należy pozycja z nadwyżką,
 • nadrealizacja poprzez dodanie nowej pozycji:
  • po wybraniu przycisku [Dodaj] pojawi się okno z wyborem dyspozycji, do której ma być zapisana nowa, nadwyżkowa pozycja.