Pieczęć prewencyjna. Korzyści dla przedsiębiorców.

Pieczęć prewencyjna to narzędzie, dzięki któremu możemy wpłynąć na naszego kontrahenta w kwestii terminowość opłacanych faktur. Badania rynkowe wskazują, że ¼ wszystkich faktur, które są wystawiane w Polsce nie jest opłacana w terminie.

Pierwszym krokiem powinno być sprawdzenie firmy z którą chcemy nawiązać współpracę, czyli weryfikacja kontrahenta (np. poprzez usługę Poznaj swojego kontrahenta https://apfino.pl/poznaj-swojego-kontrahenta/ ).

Prowadzenie biznesu wiąże się z ryzykiem finansowym, dlatego musimy uważnie dobierać kontrahentów wcześniej sprawdzając ich historię pod kątem problemów z płynnością. Korzystajmy z ogólnodostępnych danych na rynku- rejestr dłużników w ramach Biur Informacji Gospodarczej, wywiadownie gospodarcze, Biuro Informacji Kredytowej, czy otwarta bankowość.

Z opracowań Biur Informacji Gospodarczych wynika, iż kontrahenci mający problemy z płynnością finansową, jako pierwsze regulują zobowiązania publicznoprawne takie jak ZUS czy US oraz raty kredytów. Natomiast zobowiązania względem partnerów handlowych schodzą na dalszy plan. Ponaglenia oraz monity wysyłane do dłużników nie przynoszą oczekiwanych rezultatów.

Pieczęć prewencyjna jako środek zapobiegawczy.

Zastosowanie pieczęci prewencyjnej pomoże zapobiec sytuacji, kiedy klient notorycznie będzie się spóźniał z płatnościami, czyli skończy się możliwość kredytowania się kosztem firmy z płatnościami której zalega.

Czym jest pieczęć prewencyjna? Jest to informacja, która może być umieszczona na fakturze, nocie odsetkowej, umowie sprzedaży czy dokumencie będącym wezwaniem do zapłaty. Jest informacją, że w przypadku niezapłacenia należności w terminie, wierzyciel przekaże sprawę do obsługi wskazanej firmie windykacyjnej. Perspektywa przekazania sprawy zadłużenia firmie windykacyjnej, często działa mobilizująco na kontrahenta. Jest to ograniczenie przeterminowanych zobowiązań oraz wpływa na poprawę płynności finansowej firmy.

Pandemia, inflacja czy wojna na Ukrainie to czynniki, które w znaczący sposób wpłynęły na płynność finansową wielu firm. 8 na 10 przedsiębiorców obawia się, że galopujący wzrost cen przełoży się na opóźnienia w płatnościach w relacjach B2B, co wpłynie na przywrócenie obrotów sprzed pandemii, wojny i inflacji.

Problemem okazuje się również borykanie się z problemami kadrowymi, brakami w dostawach, rosnącymi cenami surowców energetycznych, w tym gazu, ropy naftowej i węgla, co w linii prostej przekłada się na koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

Dzięki zastosowaniu pieczęci prewencyjnej firma może odzyskać stabilność finansową i zadbanie o terminowy spływ należności od kontrahentów. Uregulowanie płatności względem Państwa firmy to dbałość o kondycję finansową i bezpieczeństwo.

Możecie Państwo skorzystać z pieczęci prewencyjnej w systemie Comarch ERP Optima, jeśli:

  1. Są Państwo użytkownikiem Apfino i jesteście zintegrowani z Comarch ERP Optima, otrzymują Państwo od razu dostęp do wydruku dokumentu z pieczęcią prewencyjną. Aby wygenerować fakturę z pieczęcią, proszę skorzystać z opcji wydruku Eko Faktury. Tak wygenerowaną fakturę możecie Państwo wydrukować, bądź wysłać mailowo do Swojego kontrahenta.
  2. Są Państwo użytkownikiem Apfino, ale nie jesteście zintegrowani z Comarch ERP Optima – proszę zintegruj się z Comarch Apfino zgodnie z instrukcją. W efekcie uzyskacie Państwo dostęp do możliwości generowania faktur z pieczęcią prewencyjną.
  3. Nie są Państwo  użytkownikiem Apfino – proszę założyć konto na platformie Apfino i zintegrować się ze swoim systemem Comarch ERP Optima. Dzięki temu otrzymacie Państwo możliwość generowania faktur z pieczęcią prewencyjną.