Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch ERP XL w wersji 2023.0 obszar Produkcja.

Uruchamianie i kończenie operacji w oknie Harmonogram operacji

W oknie Harmonogram operacji zostały dodane dedykowane przyciski

Uruchom realizację terminu z opcjami do uruchamiania operacji oraz 

Realizuj termin z opcjami do dodawania realizacji operacji. Są to te same funkcje co m.in. w oknie Zlecenie produkcyjne, na zakładce [Procesy], służące do uruchamiania lub realizacji podświetlonej na liście operacji planowanej.

W ramach opcji pod przyciskiem do uruchamiania operacji, dostępne są opcje:

 • Uruchom operację
 • Uruchom operację bez edycji
 • Uruchom realizację terminu
 • Uruchom realizację terminu bez edycji
 • Uruchom pozostałe
 • Uruchom pozostałe bez edycji

W ramach opcji pod przyciskiem do realizowania operacji, dostępne są opcje:

 • Realizuj termin
 • Realizuj etap
 • Realizuj wszystkie
 • Realizuj termin bez edycji
 • Realizuj wszystkie bez edycji
 • Realizuj pozostałe
 • Realizuj pozostałe bez edycji

Tak samo, jak w przypadku tych samych przycisków dostępnych m.in. w oknie Zlecenie produkcyjne, na zakładce [Procesy], o tym, która opcja jest domyślnie uruchamiana bezpośrednio pod przyciskiem do uruchamiania 

lub realizowania operacji 

decydują ustawienia wybrane w polach: Domyślne uruchamianie realizacji i Domyślne zakończenie realizacji na definicji dokumentu Zlecenie produkcyjne, na zakładce [Produkcja].