Planowany Konkurs 2.21 Wsparcie transformacji cyfrowej polskich MŚP

W czwartym kwartale 2023 planowane są dotacje na system ERP dla firm produkcyjnych MŚP.

Wsparcie ma ułatwić zakup i wdrożenie rozwiązań IT, które posłużą transformacji cyfrowej.

Wsparcie przeznaczone będzie na zakup gotowych rozwiązań w systemie ERP ( w formie licencji lub praw własności do technologii) oraz na zlecone prace programistyczne.

Co  istotne dla MŚP będzie dostępne również doradztwo przedwdrożeniowe, aby rozpoznać faktyczne potrzeby i korzyści dla firmy w zakresie cyfryzacji przedsiębiorstwa.

Wnioskodawcą będzie Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP).

Planowane jest,  aby kryteria wyboru przedsiębiorstw były nastawione na branże produkcyjną małych i średnich przedsiębiorstw. Dotacja jest bezzwrotna na poziomie 85% , pomoc de minimis. Planowana wysokość dotacji to maksymalnie 200 tysięcy euro.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie? Do wydatków klasyfikowanych zaliczane będą: sprzęt IT, licencje, usługi wdrożeniowe ( w tym doradztwo przedwdrożeniowe) oraz szkolenia IT.

Konkurs 2.21 Wsparcie transformacji cyfrowej polskich MŚP, który jest projektowany na koniec roku jest w trakcie zatwierdzania.

Wkrótce zapraszamy na naszą stronę, aby zapoznać się z kolejnymi informacjami dotyczącymi tegorocznych dotacji.

Firma ERP Serwis posiada duże doświadczenie zarówno we wdrażaniu systemów klasy ERP jak i pomocy w ubieganiu się o dotacje, dzięki którym Państwa firma może dalej się rozwijać wykorzystując nowoczesne systemy Comarch ERP.