Generowanie wielu FAI do dokumentu PZI

System Comarch ERP XL umożliwia generowanie wielu faktur importowych FAI do jednego dokumentu przyjęcia zewnętrznego PZI. Generowanie częściowych faktur dotyczy zarówno transakcji Wewnątrzwspólnotowej jak i Innej zagranicznej (poza UE) oraz Importu
w procedurze uproszczonej. Potrzeba generowania wielu FAI do PZI może wynikać z faktu, że towar przychodzi jedną dostawą, ale jest fakturowany na kilku dokumentach np. ze względu na różne momenty powstania obowiązku podatkowego lub konieczność doliczenia odrębnych kosztów dostawy.

Generowanie częściowych faktur importowych (FAI) do PZI możliwy jest na dwa sposoby:

  • Utworzenie FAI i usunięcie z niej zbędnych pozycji, które mają zostać zafakturowane później (usunąć ikoną kosza),
  • Generowanie FAI do wybranych pozycji PZI z listy (s)Elementy.

Jednak co istotne, opcja generowania wielu FAI z jednego PZI jest możliwa, ale gdy na FAI przenoszona jest cała ilość danej pozycji z PZI. Nie jest możliwe dzielenie pozycji poprzez zmniejszenie ilości na elemencie faktury FAI, zawsze przenoszona jest pełna ilość z pozycji PZI.

Dodatkowo w przypadku, gdy podczas generowania FAI zostaną zaznaczone również korekty wystawione do zaznaczonych PZI, nie będzie możliwe usuwanie pozycji, które zostały skorygowane. W takim wypadku należy utworzyć FAI bez zaznaczenia korekt.