Polski Ład

Polski Ład jest planem zakładającym odbudowę polskiej gospodarki dotkniętej skutkami pandemii Covid-19.

Plan zakłada innowacyjne zmiany w wielu obszarach gospodarki oraz życia społecznego w kraju. Celem jest zniwelowanie różnic społecznych oraz stworzenie lepszych warunków pracy oraz możliwości dla wszystkich obywateli. Większość przepisów wejdzie w życie z dniem 01.01.2022, dlatego warto już dziś przygotować się na czekające nas zmiany.

Zmiany mają dotyczyć m.in. następujących  filarów:

– niższe podatki dla 18 mln Polaków, wyższa kwota wolna od podatku (30 tyś zł) dla każdego- obecnie 8 tyś zł, emerytury i wynagrodzenia do 2500 tyś zł będę wolne od podatku,

podniesienie progu podatkowego– obecnie podatnicy zarabiający rocznie do 85 tys. zł płacą podatek według 17% stawki. Z kolei dochody przekraczające limit 85 528 zł są opodatkowane według stawki 32%. Polski Ład zakłada, że stawka 32% będzie obowiązywać dopiero od dochodów powyżej 120 tys. zł,

składka zdrowotna – Polski Ład likwiduje możliwość odliczenia składki zdrowotnej od PIT. Zmiana dotknie wszystkich podatników. Dla pracowników i przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych przewidziano tzw. ulgę dla klasy średniej. Z ulgi skorzystają osoby o dochodach od 68 412 zł do 133 692 zł rocznie, czyli od 5701 zł do 11 141 zł miesięcznie.

Ulga nie obejmie podatników, którzy rozliczają się liniowo. Zmieni się jednak wysokość składki dla rozliczających się podatkiem liniowym 19-procentowym i będzie wynosić 4,9%. Przedsiębiorcy rozliczający się według skali zapłacą składkę w wysokości 9% dochodu. 

Zmieni się również oskładkowanie dla ryczałtowców. Zapłacą składkę zdrowotną w wysokości 9%, ale od innej podstawy wymiaru.

Dla przychodów rocznych do 60 tys. zł będzie wynosić 60% przeciętnego wynagrodzenia. Dla przychodów do 300 tys. zł będzie 100%, a przy przychodach powyżej 300 tys. zł180% przeciętnego wynagrodzenia.

Dla rozliczających się kartą podatkową nadal będzie obowiązywać 9%, ale od minimalnego wynagrodzenia (w 2022r. to 3010 zł). Od 2022 roku prawo do karty będą mieć tylko ci podatnicy, którzy w ten sposób rozliczali się już w roku ubiegłym. Jeśli ktoś podejmie decyzję o rezygnacji z karty to nie będzie mógł już potem wrócić do tej formy opodatkowania.

Terminy płatności składek będą ujednolicone i ustalone na 20. dzień miesiąca.

Planowane zmiany wpłyną na konieczność wprowadzenia zmian w deklaracjach rocznych i liczeniu zaliczek na PIT i CIT.

– zmiany w ryczałcie– wprowadzenie nowych stawek 12% i 14%- obniżka z 17% do 14 % dla branży budowlanej, zawodów technicznych i medycznych, dla branży IT przewidziana obniżka z 15% do 12%.

obowiązek prowadzenia ksiąg i ewidencji– od 2023 roku podatnicy PIT i CIT i prowadzący ryczałt od przychodów ewidencjonowanych będą zobowiązani prowadzić księgi oraz po zakończeniu roku przesyłać do urzędu skarbowego ustrukturyzowane księgi i ewidencje. Natomiast przedsiębiorcy nie będący podatnikami CIT będą to robić co miesiąc lub co kwartał, przy czym mogą być z tego zwolnieni poprzez rozporządzeniem Ministra Finansów.

Kolejne ważne zmiany to ulgi na innowacje. Poniżej niektóre z szeregu ulg podatkowych.

  1. Ulga na badania i rozwój (B+R) – dla podatników PIT i CIT. Po zmianach centra badawczo-rozwojowe będą mogły odliczać 200% kosztów kwalifikowanych (obecnie co do zasady 150%). Pozostali podatnicy będą mogli odliczać: 200% kosztów pracowniczych (obecnie 100%) i 100% innych kosztów kwalifikowanych.
  2. Ulgi B+R i IP BOX razem (tzw. ulga symultaniczna) – dla podatników PIT i CIT. Ulga obejmuje koszty poniesione i związane m.in. z badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi. Z ulg będzie można skorzystać nie alternatywnie, czyli w konkurencji do siebie, a równolegle. W jej ramach podatnicy osiągający dochody z kwalifikowanych IP (patentów, prawa autorskiego itp.) i płacący od nich podatek dochodowy według stawki 5%, będą mogli jednocześnie skorzystać w tym zakresie z ulgi B+R.
  3. Ulga na prototyp – dla podatników PIT i CIT. Będzie można dodatkowo odliczyć część kosztów produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia go na rynek, o ile powstanie on w wyniku prac badawczo-rozwojowych.
  4. Ulga na robotyzację – również dla podatników PIT i CIT. Z nowo wprowadzanej ulgi podatkowej może skorzystać firma, która zakupi i zainstaluje robota przemysłowego. Będzie można odliczyć od dochodu część kosztów związanych z inwestycjami na robotyzację. Podatnicy będą mogli potrącić dodatkowo 50% kosztów poniesionych w latach 2022-2026.

Zmieni się również miejsce składnia zeznania podatkowego, wg miejsca zamieszkania właściwego w dniu składnia zeznania.

Uproszczenia w Grupach VAT, szybsze terminy zwrotu podatku VAT, czy Zero PIT, czyli ulgi dla dużych rodzin, emerytów oraz dla powracających z zagranicy i wiele innych zmian wprowadzanych przez Polski Ład przed nami. Więcej szczegółowych informacji na stronie https://www.podatki.gov.pl/polski-lad/

Aby zapoznać się ze zmianami w jakże istotnym obszarze kadrowo- płacowym zapraszamy na bezpłatny webinar dnia 16 grudnia o godzinie 11.00. Comarch ERP jest zawsze na bieżąco i  w zgodzie z aktualnymi przepisami. Eksperci firmy bez zwłoki dostosowują nasze oprogramowanie Comarch ERP do znowelizowanego prawa, dlatego zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu https://events.comarch.com/erp/polski-lad-zmiany-w-obszarze-kadrowo-placowym/?utm_source=walidowaneP&utm_medium=banner&utm_content=webinar-polski-lad-hr