Standardowe wydruki dokumentów magazynowych

W Comarch WMS Magazynier można wykonać różne typy wydruków dokumentów. W standardzie odbywa się to dla dokumentów:

  • Przyjęcia AWD
  • Etykiety położeń A4
  • Przesunięcia
  • Odczytu inwentaryzacji
  • Arkusza inwentaryzacji oraz
  • Wydania ZWM

Aby aktywować obsługę wydruków dokumentów magazynowych należy skonfigurować ją w Comarch WMS Zarządzanie z zakładki Ustawienia -> Ikona Ogólne:

Zaczekować w ustawieniach Ogólnych -> Obsługa wydruków:

Automatycznie pojawia się dodatkowa kolumna, w której można wskazać ścieżkę zapisu kopii wydruków w postaci pliku PDF:

Po zaznaczeniu „Obsługi wydruków” w zakładce Ustawienia pojawia się również dodatkowa ikona -> Konfiguracja wydruków:

Gdzie można dodać drukarkę oraz konfigurować wydruki etykiet i wydruki standardowe dokumentów magazynowych.

Aby dodać nowy wydruk trzeba kliknąć w ikonę klucza wybranego dokumentu po czym nacisnąć „+”

W tym momencie pojawi się okno, w którym konfigurujemy nasz wydruk.

  • W kolumnie Ogólne podajemy Nazwę, Definicję (która znajduje się w katalogu: Comarch WMS -> Warehouseman -> Printouts -> ZWM_standard), Liczbę egzemplarzy, miejsce z którego jest inicjowany wydruk oraz wskazujemy drukarkę.
  • Dostępność to kolumna, gdzie możemy przypisać operatorów (lub zakazać wybranym magazynierom) dostęp do wydruku,wybrać magazyny, przypisać jednostki logistyczne, Grupy towarowe lub konkretne towary oraz Odbiorców.

Poniżej przedstawiam przykład standardowego wydruku wydania magazynowego ZWM – Zlecenie wydania z magazynu, który jest inicjowany z poziomu kolektora WMS Magazynier podczas zakańczania/zatwierdzania dyspozycji pojawia się komunikat – Czy chcesz wydrukować dokument? :