Interfejs programistyczny – duża Hydra

Opis dużej Hydry

Duża hydra daje sporo nowych możliwości wprowadzenia zmian w systemie Comarch ERP XL.

U naszych klientów głównie wykorzystywana jest do dodawania nowych kontrolek na standardowych oknach w XL’u lub zmiany zachowania kontrolek istniejących w standardzie. Pod nowo dodaną kontrolkę możemy podpiąć akcję, która np.:

 • Wywoła procedurę, która dokona zmiany  bezpośrednio na bazie np. zapiszę zmianę statusu
 • Wykorzysta API do utworzenia np. nowego dokumentu handlowego, magazynowego lub zamówień. Przykładowe użycie: po zamknięciu dokumenty magazynowego ZWM wygeneruje automatycznie dokument WZ, a następnie wykona wydruk i/lub zapisze dokument w odpowiednim folderze.
 • Otworzy nowe okno stworzone na potrzeby klienta, które daje możliwości nie będące standardowymi funkcjonalnościami w XL’u

Ponadto możemy wykonywać operacje na istniejącym interfejsie – przesuwać, ukrywać i wypełniać istniejące kontrolki

Przykłady użycia u klientów

Import danych z Excela do XL’a. Modyfikacja dotyczy zapisów księgowych, ale możliwe jest wykonanie podobnej funkcjonalności do innych dokumentów tj. zamówień. U jednego z klientów dane wczytane z pliku Excel służą np.  do hurtowej aktualizacji danych na kartotekach towarowych. Na liście zapisów księgowych dzięki interfejsowi programistycznemu został dodany nowy przycisk – widoczny na obrazku poniżej.

Jego naciśnięcie powoduje uruchomienie okna stworzonego na potrzeby klienta, które umożliwia zaczytanie danych z pliku Excel

Po wybraniu pliku, dane zostają zaczytane i możliwy jest zapis dokumentu do XL’a

W tle wywoływane jest API poprzez które tworzony jest dekret zbiorczy oraz dekrety składowe, a na koniec uruchamiane jest okno XL’owe do edycji zapisanego dekretu – użytkownik ma możliwość edycji dokumentu przed wyciągnięciem z bufora.

Kolejny przykład modyfikacji – to np. spersonalizowane okno do hurtowej aktualizacji cen w cennikach. Klient posiada kilka oddziałów w różnych miastach i w każdym posiada osobny cennik. Standardowo w XLu chcąc zmienić cenę dla towaru – trzeba to zrobić w każdym cenniku z osobna co zajmowało sporo czasu.

Na jego potrzeby została stworzona modyfikacja, która umożliwia zaznaczenie towaru na liście, następnie po naciśnięciu specjalnego przycisku otwierane jest nasze okno.

Otworzy się wtedy nowe okno w którym będziemy mieć do wyboru:

 • listę aktywnych cenników à lista wyboru możemy zaznaczać/odznaczać cenniki które chcemy zaktualizować (domyślnie zaznaczone wszystkie oprócz HURT),
 • zawężoną listę towarów wraz z aktualnymi oraz poprzednimi cenami
 • pole w którym mamy możliwość wpisania nowej ceny. 

Drukowanie etykiet z poziomu dokumentu PZ – jeden z klientów chciał aby w szczegółach dokumentu PZ dodać przycisk, który umożliwi mu drukowanie odpowiednich naklejek na opakowania. Po naciśnięciu przycisku wyświetla mu się okno w którym może uzupełnić dane dotyczące pozycji na PZ, a następnie zaznaczyć etykiety, które chce wydrukować.

Wygląd etykiety przesłanej na drukarkę etykiet Zebra

Możliwość edycji na zatwierdzonych dokumentach WZ dla wybranych operatorów

Klient chciał mieć:

 • Możliwość edycji opisu na zatwierdzonych WZ, WZE,
 • Możliwość edycji ceny na zatwierdzonych WZ, WZE,
 • Opcja zmiany ceny ma działać tylko dla wybranych operatorów, którzy zostaną podani,
 • Możliwość edycji ceny i opisu na zatwierdzonych WZ, WZE ma funkcjonować tylko do momentu, gdy WZ, WZE nie są jeszcze spięte z fakturą,
 • Gdy jest już wystawiona faktura, brak możliwości zmiany ceny. Chyba, że faktura jest w buforze to operator może ja usunąć i wtedy wyedytować cen/opis na WZ, WZE.
 • Historia zmian dokonywana na zatwierdzonych WZ ma być zapisywana w bazie danych (log)

W tym celu zostało stworzone specjalne okno – dostępne tylko dla wybranych operatorów, które umożliwia wszystkie powyższe zadania.