W jaki sposób w programie odnotować pracownikowi informację o przekroczeniu rocznej podstawy składek emerytalno – rentowych?

Przekroczenie rocznej podstawy składek emerytalno – rentowych należy odnotować pracownikowi na formularzu danych kadrowych na zakładce „Ubezpieczenie cd” w sekcji „Informacja o przekroczeniu rocznej podstawy składek emerytalno – rentowych”. 

Następnie należy wybrać, kto przekazał tą informację. Z rozwijanej listy wskazujemy od kogo uzyskaliśmy informację o przekroczeniu. Do wyboru mamy: Ubezpieczony, Płatnik, ZUS.

Po uzupełnieniu informacji od kogo uzyskaliśmy informację wypełniamy miesiąc i rok (jest to miesiąc i rok deklaracji, zgodny z datą wypłaty) w którym nastąpiło przekroczenie rocznej podstawy składek i wpisujemy kwotę przekroczenia.

Kwota ta może oznaczać podstawę, od jakiej będą liczone składki we wskazanym miesiącu (podstawa składki) lub kwotę przychodu pracownika (przekroczenie podstawy) osiągniętego do danego miesiąca. W tym drugim przypadku program sam wyliczy, w którym miesiącu ma ograniczyć podstawę składek emerytalno – rentowych.

W wypłacie naliczonej w miesiącu przekroczenia  rocznej podstawy wymiaru składek  na zakładce „Ubezpieczenie” zostanie wykazana odpowiednio pomniejszona podstawa składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i naliczone od nich składki.