Weryfikacja kontrahenta na białej liście podatników – DMS

Comarch DMS (Document Management System) pozwala na automatyzację procesów biznesowych i obiegu dokumentów w firmie. Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa, czy rodzaju działalności każda firma wymaga efektywnego zarządzania dokumentami.

Comarch w wersji 2022.0 udostępnił funkcjonalność weryfikacji kontrahenta na białej liście podatników.

Funkcjonalność umożliwia sprawdzenie czy:

  • podatnik jest VATowcem
  • podatnik jest zwolniony z VAT
  • podany został niepoprawny numer NIP

Dzięki takiej funkcjonalności możemy z poziomu DMS-a sprawdzić kontrahenta bez konieczności wywoływania okna XL-a.  Walidacja odbywa się na podstawie numeru NIP wpisanego przez użytkownika w DMS .

Możliwości dalszej walidacji takiego obiegu i działania mechanizmów DMS zależy od zdefiniowanego procesu przez administratora systemu DMS.

Uwaga, funkcjonalność dostępna tylko dla wersji Premium!