Wyświetlanie załączników w Comarch MES

W trakcie pracy na produkcji może zajść potrzeba na sprawdzenie na przykład docelowego projektu produkowanego elementu. Tutaj z pomocą przychodzi mechanizm dodawania załączników, które użytkownik MES może podejrzeć bezpośrednio na ekranie swojego stanowiska roboczego.

Zbiór rodzajów plików jakie można wyświetlać jest naprawdę szeroki. Są to przede wszystkim dokumenty, arkusze, zdjęcia, obrazki i rysunki.

Żeby umożliwić operatorowi w MES wyświetlanie załączników należy uruchomić moduł „Administrator” w Comarch ERP XL. Następnie uruchomić okno „Operatorzy” i wybrać operatora, dla którego będziemy dodawać uprawnienie.

Zakładka „MES” na karcie operatora w Comarch ERP XL

Interesującą nas opcję „Widoczność załączników” jak łatwo się domyślić odnajdziemy na zakładce „MES”. Po jej aktywacji i zapisaniu karty operatora można przejść do modułu „Produkcja” w Comarch ERP XL.

Załącznik na realizacji operacji

W celu dodania załącznika na realizacji operacji należy uruchomić listę zleceń produkcyjnych. Następnie wybrać zlecenie, gdzie znajduje się interesująca nas operacja.

Po przejściu na zakładkę „Procesy” wybieramy realizację operacji.

Przechodzimy na zakładkę „Załączniki” i dodajemy przy użyciu zielonego plusa nowy załącznik.W trakcie dodawania załącznika najważniejsze jest dodanie samego pliku oraz określenie jakiego jest on typu – opcje te są zaznaczone na powyższym zrzucie ekranu na czerwono

Po zapisaniu załącznika można uruchomić Comarch MES i wyszukać operację, na której dodaliśmy załącznik.

Dzięki takiemu działaniu operator z poziomu Comarch MES będzie miał dostęp do podglądu wszystkich załączników.