Definiowanie dodatkowego materiału na Zleceniu produkcyjnym

Chcielibyśmy Państwu przedstawić  funkcjonalność Comarch ERP XL dot. Definiowanie dodatkowego materiału na zrealizowanym Zleceniu produkcyjnym

W systemie Comarch ERP XL za pomocą dokumentu Zlecenia produkcyjnego realizowany jest proces produkcji – planowanie operacji, jakie mają zostać wykonane, generowanie rezerwacji, realizacja zaplanowanych operacji. Z poziomu tego dokumentu możliwe jest również wykonanie takich operacji, jak: generowanie RW i PW, rozliczanie zlecenia i jego zamknięcie.

Podstawą Zlecenia produkcyjnego jest Technologia produkcyjna na podstawie której dokument jest tworzony i planowany.

W procesie planowania sprawdzane są dostępności zasobów produkcyjnych, materiałów oraz tworzone są na nie rezerwacje. Zdarza się, konieczność podmiany lub dodania dodatkowego składnika lub jego jednorazowe wykluczenie z danego Zlecenia produkcyjnego po jego Realizacji. Za możliwość obsługi tego procesu odpowiada parametr, który znajduje się na karcie Operacji w technologii produkcyjnej –  zakładka Ogólne o nazwie Dowolne materiały. Jego zaznaczenie umożliwia m.in. edycję zrealizowanego zlecenia.

Zgodniez  dokumentacją parametr został zdefiniowany w następujący sposób:

Dowolne materiały – zaznaczenie parametru umożliwia pobieranie dla operacji w trakcie realizacji dowolnych materiałów – czyli nie tylko tych, jakie zostały zdefiniowane na technologii, ale również innych. Oznacza to, że przy zaznaczeniu tego parametru, na operacji będzie można rejestrować użycie i wytworzenie materiałów innych, niż technologiczne.

Karta Realizacja Operacji-edycja, zakładka Materiały, w której na Opertacji w TP nie został zaznaczony parametr Dowolne materiały:

  • Pole Towar –  wyszarzone, brak możliwości wskazania nowego składnika
  • Pole Kod – ograniczone tylko do składników zdefiniowanych w technologii
  • Pole nazwa – wyszrzone, zgodne z wybranym kodem
  • Pole Ilość – wyliczone zgodnie z technologią

Dla porównania prezentujemy Kartę Realizacji Operacji-edycja, zakładka Materiały, w której na Opertacji w TP został zaznaczony parametr Dowolne materiały:

  • Pole Kod –  automatycznie nadpisane wartością <INNY TOWAR>
  • Pole Nazwa – altywne, zostanie nadpisane nazwą nowego towaru
  • Pole Towar – aktywne, możliwość wskazania nowego składnika po kodzie towarowych z listy towarów
  • Pole Ilość – aktywme, równe 0 szt, oczekuje na zdefiniowanie

Po edycji Realizacji z poziomu zakładki Materiały i zdefiniowaniu dodatkowego składnika, jest on widoczne na Zleceniu produkcyjnym – zakładka Procesy.

W przypadku gdy dokument RW zostały już wystawione na składniki zdefiniowane w technologii, konieczne jest wygenerowanie kolejnego dokumentu RW.

Jeśli są Państwo zainteresowani zgłębieniem tego zagadnienia, uzyskaniem szczegółowych informacji oraz chcieliby Państwo zaktualizować swoją bazę do najnowszej wersji zapraszamy do kontaktu z nasza firmą i naszymi specjalistami ds. wdrożeń. Z przyjemnością  omówimy wymagania i zaproponujemy nowe rozwiązania.