Zakładka Znajdź na liście zamówień oraz liście dokumentów handlowych

W wersji 2021.1 systemu Comarch ERP XL zostały wprowadzone zmiany ergonomiczne na zakładce [Znajdź] listy zamówień i dokumentów handlowych.

Zakładka [Znajdź] listy zamówień została wzbogacona o poniższe funkcjonalności:

  • Kod pocztowy jako kolejne kryterium wyszukiwania dokumentów
  • Lista związanych dla wyszukanego dokumentu
  • Akceptacja filtra za pomocą klawisza <ENTER>,
  • Obsługa listy zaznaczeń na liście wyszukanych dokumentów
  • Podnoszenie formatki za pomocą dwukliku w trybie właściwym dla stanu dokumentu

Na zakładce [Znajdź] listy dokumentów handlowych obsłużono:

  • Kod pocztowy jako kolejne kryterium wyszukiwania dokumentów
  • Listę związanych dla wyszukanego dokumentu
  • Podnoszenie formatki za pomocą dwukliku

Na tym oknie akceptacja filtra za pomocą klawisza <ENTER> funkcjonowała już w wcześniejszych wersjach.