Zmiany na dokumencie Zlecenia produkcyjnego w Comarch ERP XL od wersji 2023

Chcielibyśmy Państwu przedstawić  zmiany w formatce dokumentu ZP – Zlecenia produkcyjne, które zostały wprowadzone w Comarch ERP XL od wersji 2023 , które dotyczą m.in. zakładki Ogólne oraz nowych zakładek: Parametry i Kontrahent.

Najwięcej zmian widocznych jest za zakładce OGÓLNE, która zawiera dodatkowe informacje oraz ukrywa część z dotychczasowych. Szczegółowe  zmiany zostały opisane poniżej:

  • Dodano widoczność informacji o starcie i stopie zlecenia produkcyjnego
  • Dodano możliwość Aktualizacji Zlecenia za pomocą przycisku Aktualizuj
  • Dodano informację z graficznym przestawieniem postępów Realizacji operacji
  • Dodano wyświetlanie 3 statusów dot. Realizacji operacji; Zrealizowane, Niezrealizowane i W realizacji wraz z prezentowaniem wartości w formie liczbowej i procentowej
  • Ukryto informacje o Kontrahencie – przemienienie na zakładkę Kontrahent
  • Ukryto informacje m.in. o priorytecie, akcjach na dokumencie – kto wystawił, modyfikował itp. – przeniesione na zakładkę Parametry
  • Ukryto informacje o Kosztu surowca – przeniesienie na zakładkę Koszty
  • Ukryto informacje dot. Odchylenia kosztu – przeniesienie na zakładkę Koszty.

Dla zapewnienia większej czytelności interfejsu dokumentu  – zostały wprowadzone nowe zakładki do dokumentu:

  • Parametry
  • Kontrahent.

Zmiany na zakładce PARAMETRY –  przeniesiono parametry, które dotychczas znajdowały się na zakładce Ogólne, na zleceniu produkcyjnym.

Na zakładce KONTRAHENT umieszczono kontrolki dotyczące kontrahenta głównego oraz docelowego, które do tej pory także znajdowały się na zakładce Ogólne, na zleceniu produkcyjnym.

Na zakładce KOSZTY umieszczono kontrolki dotyczące kosztów surowca i odchylenia kosztu,  które do tej pory także znajdowały się na zakładce Ogólne, na zleceniu produkcyjnym.