Standardowe wydruki w WMS Magazynier

W aplikacji Comarch WMS istnieje funkcjonalność wydruku etykiet. Aby umożliwić korzystanie z tej funkcji – wydruku etykiet partii towarów, jednostek logistycznych oraz położeń należy z poziomu menu Ustawienia/Ogólne zaznaczyć parametr Obsługa wydruku etykiet

Operator z poziomu kolektora może w trakcie realizacji dokumentu lub w innym miejscu programu, uruchomić funkcję wydruku potrzebną w określonej sytuacji.

Standardowo w aplikacji dostępne są 3 rodzaje etykiet:

  • Etykieta partii towaru,
  • Etykieta logistyczna,
  • Etykieta położenia,

Drukowanie własnych etykiet ułatwi klientom zarządzanie magazynami, etykiety położeń usprawnią znacznie proces inwentaryzacji, etykiety dla partii towarów oraz jednostek logistycznych będzie można wykorzystywać w łańcuchu dostaw jako tak zwane etykiety logistyczne.

Miejsca wydruków

  • Lista zasobów towaru – z listy zasobów towaru istnieje dostęp do wydruku etykiety partii towaru oraz do wydruku etykiety położenia. Jeśli żaden z zasobów nie leży na innym położeniu niż nieokreślone, nie ma możliwości wydruku etykiety położenia. Źródłem danych dla wydruku etykiet są odfiltrowane elementy występujące na liście,
  • Podgląd pozycji na zrealizowanej dyspozycji – po zrealizowaniu pozycji i zatwierdzeniu dokumentu istnieje możliwość wydrukowania do pozycji etykiety partii towaru, a jeśli towar na zrealizowanej pozycji znajdował się na jednostce logistycznej można wydrukować etykietę jednostki logistycznej,
  • Karta jednostki logistycznej – dostępna z „Menu na skróty” przycisk [Jednostki logistyczne], po zeskanowaniu kodu nośnika w Menu głównym lub na liście położeń,
  • Podczas realizacji dyspozycji – podczas realizacji pozycji dokumentu istnieje możliwość wydruku zarówno w obowiązkowym kroku procesu, jak i opcjonalnie po kliknięciu przycisku [Dodatkowe],