Zmiany na formularzu dokumentu ZS

Na formularzu dokumentu ZS dodano nową zakładkę o nazwie „Realizacja”, gdzie są prezentowane statusy realizacji zamówienia i płatności. Status realizacji zamówienia może być dowolnie zmieniany, natomiast status płatności z POS jest zawsze ustalany na stanowiskach oddziału POS i nie można go zmienić po stronie XLa.

Rodzaje zamówień/ sposoby rezerwacji towaru

Zamówienia wystawiane zarówno w XLu jak i w POS mogą w różny sposób rezerwować towar. Działanie rezerwacji na zamówieniach zależy od ustawień definicji dokumentu ZS w kontekście Centrum powiązanego z oddziałem Comarch POS

Jeśli na definicji dokumentu nie zostanie zaznaczony żadne parametr dotyczący rezerwacji, wówczas nie będą tworzone żadne rezerwacje na towar dodany do zamówienia.

Jeśli na definicji dokumentu zostanie zaznaczony parametr Rezerwacje blokują towar na magazynie, wówczas rezerwacje są traktowane jako ilościowe i nie pomniejszają w POS dostępnego stanu towarów.

Jeśli zaznaczono parametr Rezerwuj zasoby, wówczas rezerwacje traktowane są jako zasobowe i pomniejszają ilość dostępną towaru na magazynie. Na stanowisku POS ilość zarezerwowana jest prezentowana w kolumnie Rezerwacje na podglądzie towaru lub partii towaru pod przyciskiem Zasoby.

Parametry rezerwacji na definicji dokumentu ZS