Klasy kont księgowych – praktyczne zastosowanie

Podczas budowania zestawień księgowych można skorzystać z funkcjonalności klas kont księgowych, która pozwala ona na ich grupowanie. Aby utworzyć nową klasę należy wejść System/Konfiguracja.

W sekcji Księgowość/Słowniki/Klasy kont księgowych należy kliknąć ikonę zielonego plusa.

W polu nazwa należy wprowadzić nazwę klasy. Na potrzeby przykładu zostaną zdefiniowane dwie klasy: Amortyzacja i Pozostałe.

Zmiany należy zapisać. Po dokonaniu zmian należy ponownie uruchomić moduł Księgowość. W planie kont należy wyfiltrować konta, które mają zostać oznaczone klasą.

Przez dwukrotne kliknięcie na koncie należy je otworzyć i przejść na zakładkę Właściwości.

Z rozwijanej listy w sekcji Klasa należy wybrać wartość odpowiadającą edytowanemu kontu.

Zmianę zapisać. Po przypisaniu wszystkich potrzebnych kont do klas można przejść do edycji zestawienia, w którym mają zostać one wykorzystane.

Edytujemy pozycję VII.A Amortyzacja. Aby dodać sumowanie kont należy w zakładce Definicja kliknąć ikonę zielonego plusa.

W typach wybrać Wyrażenie/Funkcje klasy kont/wybrać funkcję zliczającą. W tym przykładzie suma ma pobierać saldo winien.

W kolejnym oknie należy wybrać wg której klasy kont zestawienie ma sumować salda.

Wybór zaakceptować ikoną zielonego czeka. W efekcie uzyskamy jak poniżej:

Po przeliczeniu za wskazany okres salda kont zostały zsumowane wg klas.