Obsługa podpisu ręcznego w aplikacji Comarch WMS 2024

W najnowszej wersji Comarch WMS 2024 wprowadzono obsługę podpisu ręcznego na kolektorze danych, jako potwierdzenie odbioru towaru przy odbiorze własnym.

Funkcjonalność umożliwia fizyczny podpis odbiorcy (kierowcy) na dotykowym ekranie kolektora danych przy odbiorze towaru z magazynu. Magazyn w momencie przekazania towaru do przewoźnika potwierdza ten fakt dokumentami: Krajowym listem przewozowym, CMR, protokołem przekazania. Kierowca w momencie odbioru dokonuje fizycznego podpisu potwierdzając zgodność ilościową zabieranego towaru.  

Jeżeli kierownik magazynu oprócz wspomnianych dokumentów będzie chciał posiadać elektroniczny wewnętrzny dokument potwierdzający przekazanie towaru, będzie mógł skorzystać z nowego kroku w procesie: Potwierdzenie odbioru.