Parametryzacja integracji z Comarch APS

Comarch APS to samodzielna aplikacja z własnym interfejsem i własną bazą danych (PSQL). Służy ona harmonogramowaniu produkcji na podstawie danych dostarczonych przez system ERP.

W wersji 2024.0 wprowadzona została możliwość integracji z systemem Comarch APS. Integracja ta polega na tym, że z Comarch ERP XL pobierane są do Comarch APS zlecenia produkcyjne do zaplanowania. W Comarch APS następuje planowanie tych zleceń, a utworzony w ten sposób plan można przesłać do ERP XL na zlecenia produkcyjne.

Możliwość integracji z Comarch APS uzależniona jest od zakupu licencji na ta aplikację.

Integrację z Comarch APS po stronie Comarch ERP XL uaktywnia się po zaznaczeniu parametru umieszczonego w konfiguracji systemu Integracja z Comarch APS.

Parametr odpowiedzialny za integrację z Comarch APS

Po zaznaczeniu tego parametru, możliwe są do wyboru opcje zezwalające na:

  • planowanie zleceń produkcyjnych wyłącznie po stronie Comarch APS – przy takiej opcji planowanie i przeplanowanie zleceń w Comarch ERP XL będzie w ogóle niemożliwe. Planowanie będzie się odbywało wyłącznie w Comarch APS. W związku z tym opcje do planowania/przeplanowania będą nieaktywne.
  • planowanie zleceń w Comarch APS i Comarch ERP XL – przy zaznaczonej opcji planowanie i przeplanowanie zleceń w ERP XL będzie możliwe wyłącznie wtedy, gdy zlecenia produkcyjne będą oznaczone statusem APS: Nowe i Zaplanowane. Jeśli zlecenia będą zaznaczone statusem APS: Do zaplanowania i Wysłane do APS, wtedy planowanie/przeplanowanie takiego zlecenia nie będzie możliwe – opcje za to odpowiedzialne będą nieaktywne.

W powyższych punktach mowa jest o statusie APS. Status APS to pole na zleceniu produkcyjnym, które zostaje uaktywnione po zaznaczeniu parametru Integracja z Comarch APS.

Parametr: Status APS, aktywny wyłącznie po zaznaczeniu parametru z konfiguracji: Integracja z Comarch APS

Ze względu na to, że obsługa tego pola jest bezpośrednio związana z integracją Comarch ERP XL z Comarch APS, opis funkcjonalny dla tego parametru samej integracji między tymi systemami zostanie opublikowany w osobnej dokumentacji – wraz z wydaniem Comarch APS w wersji 2024.0.