Rozliczanie zaliczek pracowników

Na liście pracowników został zdefiniowany pracownik. 

Została zdefiniowana operacja kasowa „ZAL”, która będzie służyła wypłacie zaliczki pracownikowi. Zostało ustawione konto przeciwstawne pobierane z karty pracownika.

Aby operacja pełniła funkcję zaliczki należy zaznaczyć poniższy czek: 

Dodatkowo został zdefiniowany schemat księgowania.  

Pozycja druga schematu zakłada konto wg klucza, jeśli konto nie istnieje 

Została zdefiniowana operacja zwrotu zaliczki 

Konto z karty pracownika jest pobierane jako konto przeciwstawne, więc można również zbudować schemat w oparciu o nie: 

W podanym przypadku na fakturze płatnikiem będzie pracownik, a płatność faktury rozliczana będzie z wypłaconą zaliczką. Dodatkowo na dekrecie faktury będą znajdować się dekrety na kontrahenta głównego faktury. W takiej sytuacji należy uwzględnić dodatkowe warunki w schemacie (dodatkowe parametry są w pozycjach 1 i 2 oraz dodatkowe pozycje 6 i 7) 

Pozycja 1 schematu zawiera warunek, w którym zawarta jest informacja o rodzaju podmiotu: pracownik 

Pozycja 2 schematu zawiera warunek, w którym zawarta jest informacja o rodzaju podmiotu: nie pracownik 

Pozycja 3 schematu wyksięgowuje wartość VAT faktury 

Pozycja 4 i 5 wyksięgowują wartość netto z opisu analitycznego 

Pozycja 6 i 7 zbudowane są w oparciu o Nagłówek dokumentu i wyksięgowują wartość brutto dokumentu (czyli wartość zobowiązania). Są one określone w dwóch osobnych pozycjach ze względu na fakt, że konta są rozrachunkowe i nie można ich podać  w jednym wierszu. 

Przy wprowadzeniu faktury kosztowej jako płatnika należy ustawić pracownika. 

Po zmianie można dokument zaksięgować. W tym przypadku nie istniało ani konto pracownika ani kontrahenta i dzięki warunkom schematu zostały założone, faktura została zaksięgowana. 

W rejestrze kasowym została zarejestrowana zaliczka dla pracownika. 

Zaliczkę można rozliczyć z dokumentem na kilka sposobów. 

Sposób 1 – z poziomu preliminarza płatności 

Rozliczenie: 

Sposób 2 – z poziomu zapisu kasowego wypłaconej zaliczki

Sposób 3 – z poziomu okna listy pracowników, wybranie pracownika, wejście w Rozliczenie zaliczek pracownika 

Sposób 2 i 3 przekierują do tego samego okna. 

Jeśli zaliczka pracownika ma być rozliczona, a reszta zwrócona do kasy, należy wybrać opcję Rozlicz zaliczkę. 

Należy wybrać rejestr oraz utworzoną operację ZWROT. 

Zapisy znikną z listy nierozliczonych zaliczek pracownika. Zapis zwrotny (operacja ZWROT) zostanie automatycznie rozliczony z wypłaconą zaliczką (operacja ZAL). 

Rozliczone będą dekrety na koncie pracownika 

Po zaksięgowaniu faktury oraz raportów kasowych, w rozrachunkach: 

Należy rozrachować zapisy na koncie kontrahenta (dekrety z księgowania kwoty brutto nagłówka faktury) 

Jeśli pobrana zaliczka nie ma zostać rozliczona w całości, należy wejść w okno rozliczenia zaliczek pracownika. 

W oknie należy wybrać opcję Rozlicz dokumenty 

Opcja ta spowoduje rozliczenie faktury, ale bez tworzenia operacji ZWROT