Synchronizacja dokumentów w WMS

Pulpit synchronizacji pozwala na kontrolowanie błędów synchronizacji.

Aby mieć dostęp do narzędzia pulpitu synchronizacji, trzeba posiadać uprawnienie na operatorze: Ustawienia->Uprawnienia operatorów->Profile ustawień-> np. „Brygadzista”-> w sekcji Zarządzanie\Inne uprawnienia)

Po nadaniu uprawnienia, w menu głównym pojawia się dodatkowa zakładka „Synchronizacja”:

W prawym górnym rogu w polu „Szukaj” można wpisać numer dokumentu, który chcemy sprawdzić, jak również znajduje się ikona 

pozwalająca filtrować wiadomości po statusie:

  • Ukończono 
  • nowa 
  • pobrana 
  • błąd 
  • oczekuje 
  • ukończono częściowo 
  • odrzucona 

Po zmianie w filtrze, ikona odświeżenia 

zmienia się na 

co oznacza, że należy kliknąć ikonę odświeżenia, aby zobaczyć przefiltorwane wyniki.

Błędy w kolejce podświetlane są na czerwono:

pozwala na podejrzenie detali błędu:

pozwala na wysłanie wiadomości z błędem do wskazanej w opcjach osoby (otwiera się domyślny klient pocztowy). Ustawianie osoby kontaktowej opisane zostało poniżej.

  • pozwala na ponowienie synchronizacji danej wiadomości

Ponadto klikając ikonę

można rozwinąć historie danej wiadomości:

Klikając Id obiektu przechodzi się do powiązanych wiadomości z kolejki:

W lewym górnym rogu pojawia się okno z dokumentami, których dotyczą wiadomości:

Klikając w powyższe okno, wyświetlone zostaną szczegółowe informację oraz możliwość wyświetlenia dokumentu:

Ustawianie osoby kontaktowej

Aby ustawić adres email opiekuna/administratora danych należy przejść do zakładki: Ustawienia\Ogólne

W sekcji „Synchronizacja” należy wpisać adres email (lub kilka rozdzielonych średnikiem „;”).