Schemat płatności w wypłacie – Optima

Schemat płatności w wypłacie dostępny jest z każdej zakładki formularza wypłaty

Domyślnie wypełniany jest on w oparciu o ustawienia zadeklarowane na formularzu danych kadrowych pracownika, z możliwością ręcznej edycji tych płatności bezpośrednio w wypłacie.

Na Liście płatności wypłaty jest dostępny parametr „Ręczna korekta płatności w wypłacie”

Po jego zaznaczeniu program pozwala edytować płatność i zmodyfikować: formę płatności, odbiorcę płatności, bank i kwotę. Zaznaczony parametr informuje również o tym, że płatność nie została rozliczona zgodnie ze schematem zadeklarowanym w kadrach, tylko została zmodyfikowana na formularzu wypłaty.

Po zaznaczeniu parametru możemy np. ręcznie podzielić wartość wyliczonej wypłaty na płatność przelewem i gotówką

Jeżeli chcielibyśmy przywrócić Schemat płatności na taki, jaki został zadeklarowany na formularzu danych kadrowych to należy:

  • Usunąć znaczek w polu Ręczna korekta płatności w wypłacie, lub
  • Uruchomić przycisk
  • Zatwierdzić zmiany

Pod Listą płatności wypłaty znajdują się pola informacyjne, wyświetlane w walucie PLN i obcej, z podziałem na ROR i gotówkę:

  • Suma płatności do wypłaty;
  • Wartość netto wypłaty.

Każdorazowa modyfikacja wypłaty (dodawanie, usuwanie, zmiana elementów wypłaty) powoduje automatyczne przeliczenie kwot płatności, o ile nie zaznaczono parametru „Ręczna korekta płatności w wypłacie”. Przy zaznaczonym parametrze, w takim przypadku należy ręcznie skorygować płatności.