Sztuczna inteligencja w magazynie – Comarch WMS

Algorytm AI udostępniony w ramach systemu Comarch WMS analizuje pracę magazynierów oraz historyczne czasy realizacji dokumentów magazynowych. System może również sprawdzać uprawnienia i umiejętności pracowników, np. obsługę wózków widłowych. Na podstawie tych danych algorytm sztucznej inteligencji będzie przewidywać czas realizacji (dyspozycji/dokumentu/zadania) oraz przydzielać pracownikom dyspozycje, przy których ich czas i potencjał zostaną jak najlepiej wykorzystane.

Comarch WMS (przy współpracy z ERP XL) umożliwia automatyczne przypisywanie dyspozycji z wykorzystaniem algorytmów uczenia maszynowego (ang. Machine Learning). Kierownik magazynu będzie miał możliwość przypisania operatorów do dyspozycji, wykorzystując wcześniejszą funkcjonalność przypisywania dyspozycji, bądź wykorzystać tryb działania wprowadzonego w komponencie Uczenia Maszynowego.

Algorytm uczenia maszynowego przypisuje dyspozycje według kolejności (wymienione od najważniejszego):

  • priorytet dyspozycji – im wyższy, tym dyspozycja powinna zostać szybciej przypisana,
  • daty realizacji – im starsza dyspozycja, tym powinna zostać szybciej przypisana,
  • typy dyspozycji:

– wydania,

– przyjęcia,

– przesunięcia (również automatyczne).

Przypisywanie wybranych dyspozycji może obywać się więc na kilka sposobów:

  • Automatycznie według obciążenia pracowników – włączenie tej opcji spowoduje, iż dyspozycje będą automatycznie przydzielane do pracowników magazynowych (brak konieczności ręcznego przydzielania dyspozycji pracownikom). Operatorzy przypisywani są tylko do nowych dyspozycji. Ich przypisanie uzależnione jest od obciążenia pracownika oraz od jego uprawnień do danego typu dyspozycji,
  • Automatycznie według algorytmu uczenia maszynowego – włączenie tej opcji spowoduje, iż dyspozycje widoczne na liście zostaną automatycznie rozdzielone równomiernie między operatorami zgodnie z algorytmami uczenia maszynowego. W tym przypadku nie jest konieczne potwierdzanie propozycji przypisania operatora do dyspozycji,
  • Według algorytmu uczenia maszynowego z możliwością edycji wyników – włączenie tej opcji spowoduje, iż wyświetlona zostanie lista, na której zaprezentowane zostaną propozycje przypisanych operatorów wraz z przewidywanym czasem realizacji dyspozycji.