Wydruk faktury sprzedaży w formacie sPrint

W nowej wersji Comarch ERP XL w wersji 2023.2 do wydruków dostępnych dla dokumentu FS dodany został nowy wydruk w formacie sPrint Faktura VAT [sPrint].

Zawartość i układ wydruku są analogiczne jak dla dotychczasowego wydruku w formacie Crystal Reports.

Kod QR do przelewu na wydruku faktury VAT w formacie sPrint

Dodatkową opcją, którą posiada nowy wydruk Faktura VAT [sPrint] jest umieszczanie na niej kodu QR dla płatności. W oknie z parametrami przed wydrukiem w formacie sPrint pojawił się nowy Drukuj kod QR do przelewu.

Parametr Drukuj kod QR do przelewu przed wydrukiem faktury VAT

Jeśli parametr zostanie zaznaczony, wówczas na wydruku pod podsumowaniem płatności zostanie wydrukowany kod QR umożliwiający automatyczne tworzenie przelewu do Sprzedawcy. Aby jednak kod się pojawił, to musi być spełnionych kilka warunków:

  • Dokument musi być zatwierdzony;
  • Na dokumencie musi być jakaś kwota do zapłaty, czyli w grę wchodzą tylko dokumenty nierozliczone lub częściowo rozliczone;
  • Dokument nie może mieć zaznaczonego parametru Podzielona płatność (MPP);
  • Jest znany numer rachunku bankowego Sprzedawcy.

Jeśli chociaż jeden z poniższych warunków nie będzie spełniony, wówczas kod QR nie będzie drukowany, nawet jeśli przed wydrukiem zostanie zaznaczony parametr Drukuj kod QR do przelewu.

W kodzie QR zakodowane są informacje z kwotą pozostałą do zapłaty oraz z danymi Sprzedawcy (tymi samymi, które są umieszczone na wydruku):

  • Nazwa firmy pobierana z pierwszej linii nazwy na pieczątce,
  • NIP firmy z pieczątki,
  • Numer konta, na które ma nastąpić płatność.

Wystarczy postępować zgodnie z opisem przy kodzie QR, czyli zeskanować go przy użyciu bankowej aplikacji mobilnej, która posiada taką funkcjonalność, aby automatycznie utworzył się przelew z wypełnionymi ww. danymi. Dzięki temu realizacja płatności z tytułu dokumentu staje się znacznie prostsza.

Wskazówka:

Kwota, którą przekazujemy do płatności jest zawsze ujmowana jako całość pozostała do zapłaty bez rozróżnienia na formę płatności. Najczęstszym bowiem przypadkiem jest ten, w którym należność niezapłacona z tytułu faktury powinna zostać zrealizowana przelewem.

Jeśli w szczególnych przypadkach będzie inaczej, wówczas nie ma potrzeby umieszczania kodu QR na wydruku, czyli parametr przed wydrukiem nie powinien być zaznaczony.