CORA LIGHTING FACTORY

CORA LIGHTING FACTORY to samodzielna i prężnie rozwijająca się fabryka oświetlenia. W ramach naszej działalności zajmujemy się produkcją i dystrybucją najwyższej jakości profesjonalnych systemów oświetleniowych z przeznaczeniem do sklepów, galerii, biur, banków, hoteli, inwestycji oraz projektowaniem i doradztwem w celu trwałego zadowolenia klienta. Nasza oferta bazuje na wieloletnim doświadczeniu, z sukcesem i pasją zrealizowaliśmy dla polskich i zagranicznych klientów wiele projektów. Proponujemy optymalne rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego klienta. Komunikujemy się w języku angielskim, niemieckim i rosyjskim, stąd komfort i możliwości w porozumiewaniu się z kontrahentami.

Pełny tekst

CORA LIGHTING FACTORY to samodzielna i prężnie rozwijająca się fabryka oświetlenia.
W ramach  działalności zajmują się produkcją i dystrybucją najwyższej jakości profesjonalnych systemów oświetleniowych z przeznaczeniem do sklepów, galerii, biur, banków, hoteli, inwestycji oraz projektowaniem i doradztwem w celu trwałego zadowolenia klienta.
Oferta firmy bazuje na wieloletnim doświadczeniu, z sukcesem i pasją realizują wiele projektów  dla polskich i zagranicznych klientów . Proponują optymalne rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego klienta. Komunikują się w języku angielskim, niemieckim i rosyjskim,stąd komfort i możliwości w porozumiewaniu się z kontrahentami.
Z końcem 2014 roku CORA przeprowadziła relokację swojej siedziby do powiększonego i nowoczesnego kompleksu produkcyjno-magazynowo-biurowego, który powstał na terenie strefy aktywności gospodarczej w Piekarach Śląskich.
Atutem jest dogodne położenie w układzie komunikacyjnym Aglomeracji Górnośląskiej – skrzyżowanie głównej drogi przelotowej Nr 911 z autostradą A-1 oraz bliskość lotniska Katowice-Pyrzowice.
PHU CORA funkcjonuje na rynku od 1995 roku, od stycznia 2015 roku poszerzyła się o Spółkę CORA LIGHTING FACTORY Sp. z o.o. zajmującą się produkcją opraw oświetleniowych. CLF główny nacisk kładzie na jakość, funkcjonalność, nowatorstwo oraz znakomite parametry świetlne.

O FIRMIE CORA LIGHTING FACTORY

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe CORA funkcjonuje na rynku od 1995 roku. Od stycznia 2015 roku działalność została poszerzona o Spółkę CORA LIGHTING FACTORY Sp. z o.o.

Obecnie CORA LIGHTING FACTORY to samodzielna, prężnie rozwijająca się fabryka oświetlenia. Firma zajmuje się produkcją i dystrybucją najwyższej jakości profesjonalnych systemów oświetleniowych z przeznaczeniem do sklepów, galerii, biur, banków, hoteli i innych inwestycji oraz projektowaniem i doradztwem w celu osiągnięcia trwałego zadowolenia klienta.

CORA LIGHTING FACTORY bazuje na wieloletnim doświadczeniu, które oparte jest na przeprowadzonych z sukcesem projektach w Polsce i zagranicą. Oferta Firmy, która zyskała uznanie wśród klientów na czterech kontynentach to rozwiązania optymalnie dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego z nich.

WYZWANIA

Dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa spowodował nasilenie się problemów wynikających z niedostatecznego wsparcia procesów przez ówcześnie używany system ERP. Do największych potrzeb firmy w zakresie poszczególnych obszarów należały:

W obszarze marketingu i sprzedaży:

 • Potrzeba wsparcia działań związanych z obsługą handlowców, rejestracji wizyt, planów spotkań, ewidencji kontaktów z kontrahentami itp.
 • Usprawnienie pracy przedstawicieli za pomocą urządzeń mobilnych wspierających ich w obsłudze kontaktów z kontrahentami.
 • Możliwość precyzyjnej i obiektywnej oceny efektywności pracy przedstawicieli handlowych, w oparciu o faktycznie zrealizowane zadania.                                                                                                                   –
 • Wsparcie procesów rozliczania kosztów pracy przedstawicieli (delegacje, ponoszone wydatki).
 • Udostępnienie przedstawicielom aktualnej informacji o stanach towarowych i dostępności poszczególnych produktów, statusie złożonych zamówień, czy reklamacji.

W obszarze logistyki i zamówień:

 • Wsparcie procesów związanych z obsługą zamówień zgodnie ze specyfiką procesów CORA LIGHTING FACTORY.
 • Możliwość śledzenia ścieżki produktu od oferty do produkcji.
 • Możliwość sprawdzenia stanu realizacji zamówień, zleconych do produkcji.

W obszarze produkcji:

 • Wsparcie procesów związanych z produkcją, do tej pory obsługiwanych poza systemem ERP.
 • Udostępnienie narzędzi wspierających precyzyjne bilansowanie stanu surowców i planowanie produkcji (na podstawie zamówień i prognoz).
 • Pełna wymiana informacji pomiędzy działem produkcji, a działem handlowym na temat stanu i terminów realizacji poszczególnych zleceń.

Jednym z ważniejszych aspektów był szybki i sprawny dostęp do informacji zarządczej, zarówno na poziomie sprawozdań, jak i bieżącego raportowania z działalności operacyjnej poszczególnych wydziałów. Kluczowy dla Klienta był również szybki dostęp kadry zarządzającej do danych analitycznych za pomocą urządzeń mobilnych, w dowolnym miejscu i czasie.

ROZWIĄZANIE

Głównym celem realizacji projektu wdrożenia nowego systemu było przede wszystkim ujęcie całej struktury firmy w jednym zintegrowanym systemie ERP. Pozwoliłoby to nie tylko wydajne zarządzać przedsiębiorstwem, ale również umożliwiłoby kompletne raportowanie danych z każdego obszaru działalności firmy.

Celem wdrożenia był także rozwój działu controllingu, który miał być wyposażony w kompleksowe rozwiązanie analityczne Business Intelligence, pozwalające na szybkie i precyzyjne raportowanie, wspierające podejmowanie decyzji opartych na rzetelnych informacjach spływających z wszystkich działów i oddziałów CORA LIGHTING FACTORY.

Po analizie potrzeb i możliwości przeprowadzonej przez firmę ERP Serwis Sp. J. Zalasińska, Kardynał, Ujma firma CORA LIGHTING FACTORY zdecydowała się na rozwiązanie Comarch ERP XL zintegrowane z Comarch BI Point. Rozwiązanie zostało wybrane ze względu na spełnienie wszystkich wymagań procesowych przedsiębiorstwa oraz możliwość tworzenia przekrojowych raportów z każdego obszaru działalności firmy.

Podczas wdrożenia utworzono kluczowy dla klienta raport badania wydajności pracowników na produkcji. Do stworzenia raportu przygotowano analizę pracy z pierwszego miesiąca po uruchomieniu produkcji. Został zmierzony czas od podjęcia składników i ich przygotowania do zakończenia produkcji danej lampy. Następnie dane zostały przeanalizowane, wyciągnięto średnią i tak powstała norma czasu pracy dla każdego wyrobu gotowego. W raporcie badane są odchylenia od tej normy, które są podstawą do dalszej analizy przyczyn odchylenia.

Wdrożenie objęło również szybkie i bezbłędne stworzenie bardzo ważnego dla klienta raportu marży efektywnej, na podstawie którego pracownicy otrzymują większą część wynagrodzenia. Raport bazuje na stworzonym algorytmie wyliczenia marży, z której są rozliczani handlowcy. Dzięki dużej elastyczności dostarczonych przez Comarch narzędzi, przygotowany raport prezentuje tą marżę i w przejrzysty sposób pokazuje osiągnięcia pracowników, a tym samym realne zyski firmy.

W celu planowania sprzedaży handlowców dla konkretnych klientów wykorzystany został moduł budżetowania. W efekcie handlowcy otrzymują co tydzień raport porównujący planowaną i realną realizację sprzedaży.

Wdrożenie zostało zrealizowane przez Partnera Comarch, firmę ERP Serwis Sp. J. Zalasińska, Kardynał, Ujma dzięki pozyskaniu funduszy unijnych.

KORZYŚCI

Efektem wdrożenia Comarch ERP XL i Comarch BI Point było uruchomienie w CORA LIGHTING FACTORY narzędzia zapewniającego pełną kontrolę stabilności i odpowiedniego rozwoju firmy.

Dzięki wdrożeniu Comarch BI Point, właściciele otrzymali szybki i bezpośredni dostęp do informacji o aktualnym stanie swojej firmy. Zarząd jest w stanie szybko reagować, jeśli przedstawione dane są niekorzystne dla przedsiębiorstwa.

Do głównych korzyści wynikających z wdrożenia zintegrowanego systemu do zarządzania przedsiębiorstwem pozwalającego na wielowymiarową analizę danych należą:

 • Możliwość analizy wszystkich danych w jednym miejscu, co pozwala na spojrzenie na firmę z różnych pespektyw.
 • Określenie najważniejszych wskaźników informujących o stanie firmy, czyli wartość należności, zobowiązań, magazynu.
 • Prezentacja wartości statystycznych np. top 10 najlepiej sprzedawanych towarów, najlepszych kontrahentów, handlowców.
 • Automatyczne generowanie codziennych raportów z informacją o stanie należności, co umożliwiło skuteczną windykację, a dzięki temu wpłynęło na poprawę stabilności finansowej firmy.
 • Przygotowanie raportów rzeczywistej pracy pracowników, ilości wystawionych dokumentów oraz wartości sprzedaży. Dzięki tym informacjom, kierownicy mogą codziennie kontrolować pracę swoich pracowników i szybko reagować na niekorzystne odchylenia.
 • Zautomatyzowanie obliczania premii pracowników sprzedaży i produkcji na podstawie uzyskiwanych przez nich wyników, co usprawniło proces wyliczania wynagrodzenia.
 • Tworzenie planów sprzedaży, dzięki którym handlowcy mogą skutecznie kontrolować realizację zakładanych celów sprzedażowych.
 • Wprowadzenie dodatkowej motywacji dla pracowników, w postaci rozsyłanych automatycznie tygodniowych wykresów o najlepszym handlowcu w kontekście sprzedaży i uzyskanej marży.
 • Możliwość szczegółowego śledzenia ruchów towarów, szczególnie na magazynach WMS, przeglądania historii lokalizacji, czy badania statystyk pracy magazynierów.
 • Zwiększenie skuteczności windykacji kontrahentów, dzięki czytelnym raportom płatności.