Rejestracja pojazdów w ewidencji samochodów w Comarch ERP Optima

W module Księgowość znajduje się zakładka dotycząca ewidencji pojazdów.

W sekcji Ewidencja samochodów znajduje się lista pojazdów.

Nowy pojazd dodajemy za pomocą ikony plusa.

Formatka posiada następujące pola:

Nr rejestracyjny – numer rejestracyjny pojazdu

Typ pojazdu – typ pojazdu do wyboru z rozwijanej listy, możliwe: pow. 900ccm, do 900 ccm, motocykl, motorower

Marka samochodu – dodatkowe oznaczenie pojazdu, marka

Pojemność – pojemność silnika w centymetrach sześciennych

Nieaktywny – pole można wykorzystać do oznaczenia pojazdów, które nie są aktualnie w użytku

Stawka za kilometr – pobierana jest z konfiguracji dla danego typu pojazdu

Data rozpoczęcia/zakończenia  ewidencji – data rozpoczęcia/zakończenia  ewidencji przebiegu pojazdu

Samochód będący własnością – informacja o właścicielu pojazdu. W zależności od wybranej opcji

  • Dla właściciela – prowadzony jest rejestr przejazdów i kosztów; dostępna jest opcja dysponent samochodu w której można przypisać wspólnika firmy
  • Dla pracownika – prowadzony jest tylko rejestr przejazdów; dostępna jest opcja pracownik w której można przypisać pracownika firmy; można również przypisać limit przejazdów miejskich – limit przejazdów w granicach miasta podlegający zwrotowi kosztów pracownika

Informacje dodatkowe – dodatkowe uwagi

Wprowadził/zmodyfikował – dane operatora wykonującego poszczególne operacje na karcie

Przykład uzupełnionej karty samochodu:

Kartę pojazdu można wydrukować: