Seryjna zmiana wartości pola w module Płace i Kadry – Comarch ERP Optima

Jedną z częściej używanych funkcjonalności wykorzystywanych w programie Comarch ERP Optima w module Płace i Kadry jest

„Seryjna zmiana wartości pola”.

Znajduje się ona na zakładce Płace i Kadry/Kadry.

Za pomocą tej funkcji można seryjnie zmieniać zaznaczonym pracownikom wartość wybranego pola z kartoteki pracownika.

W systemie została zdefiniowana lista możliwych do zmiany pól dostępna dla wszystkich użytkowników. Za pomocą tej funkcji można na przykład zmienić wymiar etatu bądź stawkę zaszeregowania.

W przypadku zmiany ww. wartości pól należy zaznaczyć parametr „Z aktualizacją” i określić datę od kiedy obowiązywać mają nowe wartości. Takie ustawienie utworzy nowy zapis historyczny pracownika. Aby dokonać zmiany należy kliknąć ikonę pioruna.

Po więcej informacji zapraszamy do ERP Serwis

34 322 565 56

sekretariat@erpserwis.net

zobacz również: