Sporządzanie załącznika VAT-ZD, gdy faktury nie zapłacono w terminie

Jeżeli upłynął termin na zapłacenie faktury, musimy dokonać obniżenia podatku VAT naliczonego, który wcześniej rozliczyliśmy z danej faktury.

Korygowanie VAT naliczonego

Jeżeli przykładowo w systemie widnieje dokument, wystawiony w sierpniu 2018, wszedł on  w skład deklaracji za sierpień 2018. W miesiącu styczniu nadal nie był zapłacony, należy więc skorygować VAT naliczony, zgodnie z przepisami. Podczas generowania deklaracji VAT-7 za styczeń należy w zakładce VAT-ZD kliknąć ikonę pioruna.

W oknie pojawią się dokumenty, dla których minął dozwolony termin zapłaty. Została dodana pozycja. Kolejnym krokiem jest zmiana status załącznika na Zaakceptowana.  

Po zmianie statusu uaktywnią się przyciski na dole okna. Należy zmienić Typ korekty z Zbiorczo na Pojedynczo i kliknąć przycisk VAT, który spowoduje wprowadzenie do rejestru VAT dokumentu korygującego VAT naliczony.

Po zapisaniu załącznika należy ponownie przeliczyć deklarację VAT-7 przy pomocy pioruna.

W odpowiednich polach pojawiły się kwoty.

Jeśli w deklaracji wszystko się zgadza, należy zmienić jej status na Zaakceptowana. Deklarację zapisać. Plik jest gotowy do wysyłki.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z ERP Serwis

34 322 56 56

sekretariat@erpserwis.net

zobacz również: blokada-ksiegowan-po-zamknieciu-miesiaca