Środek trwały

Nowy środek trwały

Aby zarejestrować kartotekę środka trwałego należy otworzyć moduł Księgowość i z sekcji Środki trwałe wybrać Ewidencja środków trwałych. Aby dodać nową kartę należy kliknąć ikonę zielonego...