Wydruki w Comarch WMS Magazynier

W aplikacji Comarch WMS Magazynier można drukować etykiety. Podczas realizacji dokumentu albo w innych oknach programu operator za pomocą kolektora może uruchomić wydruk dokumentu lub innej potrzebnej etykiety.

Standardowo w aplikacji można wydrukować poniższe etykiety:

  • Etykieta partii towaru
  • Etykieta logistyczna
  • Etykieta położenia

Mogą one usprawnić wiele różnych procesów, realizację, inwentaryzację, zarządzanie magazynami. Etykiety dla partii towarów oraz jednostek logistycznych można wykorzystywać w łańcuchu dostaw jako tzw. etykiety logistyczne.

W programie Comarch WMS Magazynier można wydrukować etykiety z poziomu:

Lista zasobów towaru – z tej listy istnieje możliwość wydruku etykiety partii towaru oraz wydruku etykiety położenia. Jeśli żaden z zasobów nie leży na innym położeniu niż nieokreślone, nie ma możliwości wydruku etykiety położenia. Źródłem danych dla wydruku etykiet są odfiltrowane elementy występujące na liście.

Podgląd pozycji na zrealizowanej dyspozycji – po zrealizowaniu pozycji i zatwierdzeniu dokumentu istnieje możliwość wydrukowania do pozycji etykiety partii towaru, a jeśli towar na zrealizowanej pozycji znajdował się na jednostce logistycznej można wydrukować etykietę jednostki logistycznej.

Karta jednostki logistycznej – dostępna z Menu na skróty za pomocą przycisku Jednostki logistyczne, po zeskanowaniu kodu nośnika w Menu głównym lub na liście położeń.

Podczas realizacji dyspozycji – można wykonać wydruk zarówno w obowiązkowym kroku procesu, jak i opcjonalnie po kliknięciu przycisku Dodatkowe.

Aby uzyskać więcej szczegółów oraz zaktualizować swoją bazę Comarch ERP XL, zapraszamy do kontaktu z nami.

 

tel. 34 322 56 56

biuro@erpserwis.net

zobacz również: