Pulpit Operatora jako narzędzie wspierające użytkowników Systemów Comarch ERP XL

Pulpit Operatora w Comarch ERP XL

Comarch ERP XL wspierając firmy w usprawnieniu procesów związanych ergonomicznym i  optymalnym planowaniem pracy udostępnia funkcjonalność w postaci Pulpitu Operatora.

Pulpity wspierają pracowników w wykonywaniu codziennej pracy dzięki bezpośredniemu dostępowi do funkcji i obszarów w których najczęściej się poruszają.

Operator ma możliwość dodania własnych skrótów do elementów systemu lub linków do źródeł zewnętrznych. Są też wyposażone w możliwości kreowania własnych pulpitów z obiektami, z których konkretny użytkownik korzysta najczęściej. Udostępnione zostały też Pulpity Operatora będące gotowymi do wykorzystania bez konieczności ich definiowania.

Pulpit planisty

Na przykładzie Panelu planisty zaprezentujemy jak uaktywnić tę funkcjonalność w systemie.

Aby uruchomić pulpit który będzie dostępny w określonym module  w pierwszej kolejności należy uruchomić moduł Administrator i z menu Ogólne, wybrać funkcję Operatorzy  zaznaczyć operatora, np. Admin i na zakładce Pulpity operatora dokonać wyboru poszczególnych pulpitów predefiniowanych do których uprawnienia mają zostać dodane na operatorze, po zaznaczeniu określonego pulpitu predefiniowanego można określić w których modułach określony pulpit ma być dostępny dla Operatora. Decyzji, czy dany pulpit ma być pulpitem domyślnym w określonym module leży dokonać poprzez wybór określonej wartości TAK/NIE w kolumnie dostępny.

Po wybraniu pulpitu dla operatora należy zapisać kartę. W kolejnym kroku należy z menu System wybrać opcję Ustawienia użytkownika tam zaznaczyć Pulpit operatora.

Po ponownym uruchomieniu modułu Produkcja pulpit jest widoczny.

Zalogowany użytkownik może indywidualnie dopasować wygląd panelu poprzez przeciągnięcie z paska Konfiguracja dostępnego po lewej stronie ekranu kolejnych skrótów potrzebnych do pracy, lub poprzez dodanie kolejnego panelu i dostosowanie go do własnych potrzeb i tym samym zoptymalizować swoją pracę w module.

By uzyskać więcej szczegółów oraz zaktualizować swoją bazę Comarch ERP XL zapraszamy do kontaktu z nasza firmą.

tel. 34 322 56 56

biuro@erpserwis.net