Wydruki w Comarch WMS

W aplikacji Comarch WMS można modyfikować wydruki, które drukuje się wewnątrz aplikacji, np. podczas realizacji dyspozycji. Ich definicje znajdują się w folderze: Comarch WMS\Warehouseman\Labels\.

Każdy podfolder w tym miejscu oznacza osobny wydruk. Końcówka nazwy folderu wskazuje na język, w jakim wydruk jest napisany, np. ZPL oznacza wydruk dla drukarki Zebra.

W podfolderze znajduje się plik printout.xml, który jest definicją wydruku. Poniżej przykładowy wydruk.

Jest to modyfikacja standardowego wydruku etykiety, ale z dodaną nazwą artykułu.

W tagu DataCommand znajduje się zapytanie, które pobiera dane. Jeśli wydruk ma działać na pozycjach dokumentu, to należy użyć zmiennej @PositionId, która wskaże na konkretną pozycję.

Tag Definition zawiera rozmiar etykiety. Z kolei w Page jest wygląd wydruku. Powyższy przykład wygląda tak:

Do testowania wydruków do Zebry jest świetna strona.

Zamiast kodu zapytania można użyć bezpośrednio procedury składowanej.

<DataCommand Type=”StoredProcedure”>[WMS].[Printouts_GetArticleBarcodePrintingData]</DataCommand>

W podfolderze można też umieścić obrazek, który ma się pojawić na wydruku. Przykładowe użycie w dwóch językach:

1Y1100000000000{{@image(logo.png,100%,100%)}}{{@comment(obrazek rozciagniety na calosc)}}

{{@image(logo.png,-1,-1,50%,50%,5)}}{{@comment(obrazek wyśrodkowany)}}