Autorski mechanizm masowego wprowadzenia do Technologii nowych surowców do Operacji

Chcielibyśmy Państwu przedstawić autorską funkcjonalność dot. rozwinięcia standardowej funkcji: Znajdź i zmień pozwalającej m.in podmienić towar ze wskazanych technologiach.

Nasza modyfikacja pozwala, nie tylko odnaleźć Technologie o określonych parametrach, ale także masowo dodać surowiec do operacji, bez konieczności edycji każdej z Technologii osobno.

W tym celu na Liście technologii i konfiguratorów dodaliśmy przycisk , pod którym kryje się okno do wyszukiwania i obsługi.

W oknie Operator może obsłużyć szereg filtrów w celu jak najtrafniejszego zawężenia danych oraz wskazać materiał i potwierdzić wprowadzone wartości:

Kroki do wykonanie przy obsłudze okna:

1. Należy zdefiniować kod technologii poprzedzając i kończąc wartość znakiem % w polu Technologia np. %D010A0AI010030M%

2. Wskazać Operację

3. Wybrać kod towaru/surowca/materiału jaki ma być dodany do technologii

4. Wskazać magazyn z którego ma być pobrany zasób

5. Wskazać ilość do pobrania dla podstawowej jednostki

6. Potwierdzić przyciskiem Dodaj

Wyfiltrowanie Technologie zyskają definicję wskazaną w oknie:

Zmiany widoczne są na Technologii.

Przedstawiona funkcjonalność zaoszczędza czas obsługi zmian w technologiach i pozwala masowo wprowadzić nowy materiał do Operacji.

Jeśli są Państwo zainteresowani zgłębieniem tego zagadnienia, uzyskaniem szczegółowych informacji oraz chcieliby Państwo zaktualizować swoją bazę do najnowszej wersji zapraszamy do kontaktu z nasza firmą i naszymi specjalistami ds. wdrożeń. Z przyjemnością  omówimy wymagania i zaproponujemy nowe rozwiązania.