Wykonywanie wydruków z poziomu MES

Comarch MES to narzędzie do zarządzania procesami produkcji z poziomu przeglądarki internetowej. Dzięki opracowaniu go w ten sposób otrzymujemy bardzo przydatną możliwość uzyskania dostępu do operacji na zleceniach produkcyjnych niemalże z dowolnego miejsca – wystarczy urządzenie posiadające podłączenie do sieci, wewnątrz której została udostępniona witryna oraz przeglądarka internetowa.

W związku z tym często zachodzi potrzeba wykonania wydruku, który skupi w sobie szereg przydatnych danych dotyczących operacji. W tym celu należy na samym początku uruchomić moduł Produkcja w Comarch ERP XL. Następnie otworzyć listę zleceń produkcyjnych.

Kolejnym krokiem jest przejście do dowolnego dokumentu ZP.

W tym momencie należy przejść do zakładki „Operacje” i wybrać jakąś z dostępnych, a następnie ją otworzyć.

Na tym etapie można już przystąpić do faktycznej konfiguracji wydruku.

W tym celu należy rozwinąć menu „Wydruk” i wybrać opcję „Konfiguracja wydruków”.

W zależności od potrzeby można wybrać istniejący już wydruk bądź dodać nowy. Dodanie nowego wydruku wiąże się z utworzeniem nowego formatu, uzupełnieniem nazwy i zaimportowaniem definicji.

Poza tymi standardowymi krokami trzeba także zaznaczyć opcję „Domyślny w MES” na zakładce ogólne. Po wykonaniu wszystkich kroków pozostaje jedynie zapisać stworzony format.

W celu sprawdzenia wydruku należy uruchomić panel MES i przejść na zakładkę „Wszystkie” > „Wykonane”. Następnie wybrać, którąś z dostępnych operacji (żółty przycisk z literą „i” po prawej stronie).

Na szczegółach operacji w menu po lewej stronie wybieramy opcję „Drukuj etykietę”.

Po poprawnym wykonaniu wszystkich opisanych kroków efektem będzie otwarcie określonego wydruku z nowej karcie przeglądarki.

Wykonywanie wydruków z poziomu MES to bardzo pomocne narzędzie, które na pewno znajdzie swoje zastosowanie w wielu przedsiębiorstwach.