Nowa wersja Comarch ERP XT

Prezentujemy udostępnioną przez Comarch nową wersję programu Comarch ERP XT dostępną poprzez przeglądarkę WWW oraz na urządzenia z systemem iOS.

W nowej wersji dostępnej przez stronę WWW wprowadzono m.in. następujące nowości i zmiany:

 • Pracownicze Plany Kapitałowe – wprowadzono możliwość ewidencjonowania uczestnictwa zatrudnionych osób w Pracowniczych Planach Kapitałowych, naliczania składek PPK i przesyłania niezbędnych informacji do wybranej instytucji finansowej dzięki integracji z aplikacją Comarch PPK.
  Użytkownicy Comarch ERP XT, którzy posiadają jeden z modułów księgowych, w ramach promocji aplikacji automatycznie otrzymują bezpłatny dostęp do aplikacji Comarch PPK do 30.09.2021 roku. Później będzie można zakupić Comarch PPK już od 17 zł netto miesięcznie.
 • W menu Pracownicy/Właściciele wprowadzono następujące zmiany:

  ° dodano możliwość podglądu zmian historycznych na karcie pracownika/właściciela,
  ° dodano słownik krajów do pola Obywatelstwo,
  ° dodano nowe pola informacyjne dotyczące płci i dokumentu tożsamości oraz formy zatrudnienia,
  ° dodano mechanizmy walidujące poprawność wpisanych danych – m.in. sprawdzanie daty urodzenia i płci z nr PESEL.
 • Deklaracja roczna CIT-8 (30) – udostępniono możliwość obliczenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie wprowadzonych wcześniej zaliczek wraz z wydrukiem i eksportem do systemu e-Deklaracje.

W nowej wersji aplikacji Comarch ERP XT na system iOS dodano:

 • możliwość otrzymywania informacji od Biura Rachunkowego o bieżących zobowiązaniach podatkowych oraz o rozliczeniu za świadczone usługi księgowe,
 • opcję zapisania na karcie kontrahenta dowolnych notatek, które wraz z wartością zadłużenia można podejrzeć podczas wystawiania dokumentów.

Dowiedz się więcej