Zakładanie kont walutowych i ich grupowanie.

W systemie istnieje możliwość zakładania kont w walucie systemowej oraz w walucie obcej. Podczas zakładania kont walutowych należy wskazać powiązanie z kontem w walucie systemowej.

Konta związane muszą mieć taki sam status flagi. Inaczej podczas podpinania konta pojawi się komunikat.

Konta walutowe są kontem pozabilansowym i mają taki sam status flagi jak konto, z którym są powiązane.

Na koncie w walucie systemowej na zakładce „Walutowe” odnotowana jest informacja z jakim kontem walutowym konto jest związane.

Konto złotówkowe może mieć powiązania z kilkoma kontami walutowymi, przy czym nie ma możliwości połączenia konta złotówkowego z kilkoma kontami walutowymi w jednej walucie.

Po założeniu kont walutowych syntetycznych możemy dokonać ich grupowania z kontami w PLN. Grupowanie kont, pozwala na automatyczne zakładanie wielu kont analitycznych do kont wykazanych w definicji grupy. Konta tworzą się równolegle po dopisaniu nowego konta przez Operatora do jednego z kont wskazanych w grupie.

Grupowanie kont jest dostępna z menu: Narzędzia

W celu dodania nowego grupowania należy użyć ‘zielonego plusa’.

W otwartym oknie należy wpisać nazwę oraz w sekcji ‘Grupuj konta’ wskazać konta jakie mają zostać grupowane wybierając je z planu kont.

Z procesu grupowania można wyłączyć wskazane konta analityczne. Należy wówczas w sekcji ‘Pomiń konta analityczne’, wskazać konta analityczne, które mają być pominięte podczas grupowania.

Utworzenie grupy dla kont rozrachunkowych prowadzonych w walucie obcej jest niezbędne do automatycznego zakładania kont walutowych podczas dopisywania kartotek kontrahentów lub podczas księgowania dokumentów na konta walutowe.